Plantet flagget på Høg-Jæren

Du er her:
Plantet flagget på Høg-Jæren

Bjørn Risa og Lars Helge Helvig i Jæren Energi signerte kontrakten om grunnarbeidet for Høg-Jæren vindpark ute i terrenget der vindmøllene skal produsere strøm fra 1. juni 2011.

Risa AS har siden midten av februar vært i full sving i området og gjort det nødvendige forarbeidet for å starte opp selve anleggsperioden. Onsdag etter påske var representanter fra Jæren Energi og Risa AS på plass på Skjæret for å signere avtalen om å bygge 14 kilometer med anleggsveier og grave 32 groper til fundamentene for vindmøllene. I tillegg kommer en rekke kabelgrøfter. Beregningene som Risa AS har

gjort i terrenget viser at det til sammen skal flyttes 400.000 kubikk med masser. 300.000 kubikk er intern masseforflytting mens resten er masser som skal kjøres inn.
– Vi går i gang med anleggsarbeidet så snart kontrakten er signert. Her skal vi stå på til det er ferdig smilte Bjørn Risa da han og daglig leder i Jæren Energi Lars Helge Helvig skrev under kontrakten med en stein som underlag.
De måtte holde ekstra godt fast i kontraktspapirene for det blåste kledelig for anledningen under seansen.

Hektisk byggeperiode
Den første gravemaskinen satte i gang med å grave i grunnen der servicebygget til vindparken skal stå umiddelbart etter kontraktssigneringen. Allerede den første uken kommer det flere maskiner på plass.
– Vi trenger rundt ti maskiner her oppe inkludert dumpere. Jeg regner med at det blir stabilt mellom 15 og 20 ansatte engasjert i prosjektet sier anleggsleder Glenn Eriksen.
1. juni 2011 skal etter planen strømmen fra Høg-Jæren Energipark sendes ut på nettet. De 32 møllene vil på en normal vindfull dag på Skjæret produsere nok strøm til alle husstander i Hå og Time kommuner. Monteringen av selve tårnene og vindturbinene begynner så snart fundamentene er klare. Fundamentene skal etter planen være ferdige i mars 2011.
– Da begynner vi å montere møllene. Det blir en hektisk periode fram til produksjonsstart smiler Lars Helge Helvig.

Høg-Jæren Energipark
Jæren Energi AS skal sette opp 32 vindmøller på Skjæret på Høg-Jæren.

Hver turbin er på 23 MW så den samlete effekten på anlegget blir 736 MW med en årlig produksjon av 250 GWh.

Kruse Smith er hovedentreprenør for byggeprosjektet. Risa AS er underentreprenør på grunnarbeidet. Kontrakten til Risa AS er på rundt 25 millioner kroner.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email