Rekruttering

Du er her:
Rekruttering

Risa satser på lærlinger

Vi har 12 lærlinger i Risa per juni 2012. Dette er fordelt på følgende fag; anleggsmaskinfører vei og anleggsfaget fjell og bergverksfaget anleggsmaskinmekaniker og bilfag tunge kjøretøy (nytt av året).

I løpet av læretiden som varierer fra 1-35 år får hver lærling en fast formann som skal være deres veileder. I tillegg til dette har vi en faglig leder innen hvert fag som skal påse at opplærlingen er ihht læreplanen. To ganger i året har vi evaluering samt lærlingsamling og tur en gang i året.

Risa ønsker at flere skal velge vei og anleggsfaget da dette bygger på grunnprinsippene som anleggsbransjen dreier seg om og vil derfor være et godt grunnlag for videre arbeid og utviklingsmuligheter i bransjen.

Bredden i dette faget spenner seg fra manuelt grunnarbeid planlegging organisering drift av anlegg stikning/ nivellering veivedlikehold og maskinkjøring.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email