Risa og Kruse Smith Entreprenør AS innstilt på milliardprosjekt

Du er her:
Risa og Kruse Smith Entreprenør AS innstilt på milliardprosjekt

Rv 13 Ryfast E05 Hundvågtunnelen

Ryfast er forbindelsen mellom Nord Jæren og Ryfylke. Den består av Ryfylketunnelen fra Strand til Hundvåg og Hundvågtunnelen fra Hundvåg til Stavanger som avlastning for dagen bybru. I samme prosjekt bygges Eiganestunnelen som er tunnel for E39 under byen fra Schancheholen til Tasta.

Entreprise E05 Hundvågtunnelen er en 57 km lang to-løps tunnel som ligger delvis under sjø og delvis under land. Hundvågtunnelen drives inn fra rampene på Buøy og møter henholdsvis E03 og E05 inne i tunnelen.

Hundvågtunnelen møter entreprise E04 Eiganestunnelen like under Lagård Kirkegård. Entreprise E05 Hundvågtunnelen møter E03 like innenfor portalen på Hundvåg Nord. E03 støper portalen.

Entreprisen omfatter i tillegg til tunnelen en dagsone på Buøy med tre rundkjøringer en gang/sykkelbru samt vei i dagen.

Les også:
http://www.bygg.no/article/1192772
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/ryfylke/Fem-vil-bygge-Hundvagtunnelen-3389969.html#.Uzz00Vf865U
http://www.bygg.no/article/1190369

http://www.tu.no/vareveger/nyheter/2014/04/02/kruse-smithrisa-leder-i-hundvagtunnelen?utm_source=newsletter-2014-04-03&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-vv

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email