Risa undertegnet storkontrakt i nordfylket

Du er her:
Risa undertegnet storkontrakt i nordfylket

Skal bygge viktig veganlegg mellom Kvala og Fagerheim.

Samfunnsnyttig

– Dette arbeidet er midt i vårt kjerneområde kompetansemessig. Vi ønsker å bidra der det skal bygges veg og annen samfunnsnyttig infrastruktur, sier administrerende direktør Trond V. Tvedt i Risa AS. – Anleggene som skal etableres er viktige steg mot en mer effektiv transportvei mellom Haugesund og Sveio og videre mot Bergen. I tillegg er det ekstra hyggelig at vi også kan bidra med å etablere tiltak som vil hjelpe det omkringliggende miljøet ved at sikkerheten blir bedret. Deler av anlegget har også en klar miljøprofil, ikke minst for at det lokale miljøet skal få redusert påkjenning av veitransporten, fremhever Tvedt.

– Vi satser for tiden på å være Ekta vare i alle ledd, og vi skal virkelig vise at vi er Ekta vare i dette prosjektet. Det betyr høy kvalitet på arbeidet, at vi har bra folk på anleggene, god ledelse og prosjektstyring og ikke minst satsing på sikkerhet og HMS.

Stort prosjekt

– Kontrakten har en verdi på 180 millioner kroner, og er den største vi noen gang har hatt i vår region, sier Harald Nordnes, leder for Haugalandsregionen i Risa AS. Nordnes understreker også miljøgevinstene av de planlagte arbeidene. – Prosjektet omfatter blant annet en miljøkulvert/tunnel, gang- og sykkelveger, gangbruer, rasteplass og ulike støyskjermingstiltak, og jeg er overbevist om at dette blir et samfunnsnyttig prosjekt på mange måter. Vi gleder oss til å komme i gang, sier regionslederen.

Årsdøgntrafikken på den eksisterende vegen var i 2012 ca. 6800 kjøretøy. Se ellers fakta om prosjektet nedenfor.

Fakta om prosjektet:

Prosjektet omfatter bygging av ny 4-felts veg på Fylkesveg 47 fra kryss ved Austreimsvegen i sør og tilknytning til eksisterende veg nord for kryss med Jovegen. Vegbredden blir 16 meter, lengden er ca 1340 meter. Prosjektet omfatter ellers følgende tiltak:

 • Kvala bru, lengde ca. 80 m.
 • Dubberselva, bru ca. 42 m.
 • Miljøtunnel bredde 18,8 m, lengde 142 m.
 • Rundkjøring profil 1020 og rundkjøring profil 1580, diameter 41m.
 • Omlegging/tilpassing av eksisterende lokalveger og adkomstveger ca. 365 m.
 • Gang- og sykkelveger ca. 1960 m.
 • Gangkulvert under Jovegen, bredde 3,5 m, lengde 14 m.
 • Gangbruer over Dubberselva, 2 stk. med lengde ca.4,5m.
 • Rasteplass over miljøtunnel profil 860.
 • 4 busslommer, ved profil 950, 1100 og 1420.
 • Støyvoller, lengde ca. 480.
 • Støyskjermer tre, lengde ca. 140 m.

 

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email