Samferdselsministeren besøkte Risa

Du er her:
Samferdselsministeren besøkte Risa

Risa var vertskap da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Rogalandsentreprenørene.

Oppdragstørke
En av årsakene til at møtet kom i stand var de lokale entreprenørenes permitteringsvarsel før jul. Dette skjer på tross av at det planlegges iverksetting av flere store utbyggingsprposjekter på mellomlang sikt.

– Jeg ser utfordringene og det paradoksale i at bransjen risikerer å bygge ned kompetanse og leveringskraft mens vi jobber med å få ut de virkelig store jobbene, sa statsråden. Han lovet fortgang der det er mulig å få til raskere oppstart.

– Vi har iverksatt arbeidet med å kvalitetssikre Rogfast, og jeg regner med at vi sparer mellom to og fire måneder på å starte denne prosessen allerede nå. I tillegg satser vi for fullt på vedlikeholdsoppgaver, så her er mange oppdrag på vei ut fra Statens veivesen. Her er det et stort etterslep, og vi øker kontraktsverdien på dette området fra 5 milliarder til 9,3 milliarder i 2016. Solvik-Olsen hadde ikke oversikt over hvor mye av disse midlene som eventuelt ville komme Rogaland og Vestlandet til gode.

– Nei, jeg kjenner ikke til fordelingen. Det er likevel min mening at midlene til vedlikehold også bør brukes som virkemiddel til å motvirke voksende arbeidsledighet. I et slikt perspektiv bør Rogaland komme godt ut.

Administrerende direktør Trond V. Tvedt i Risa presiserte et annet argument for snarlig iverksetting av oppgaver.
– Akkurat nå er det tøff konkurranse om oppdragene. For oppdragsgiver medfører dette en mulighet til å få i havn gode priser, med andre ord mer vei for pengene.

Konkurranse fra utlandet. – Jeg vil ivareta våre nasjonale interesser.
Et sentralt spørsmål i møtet var om samfunnet er tjent med at store oppdrag går til utenlandske storselskap med langt dårligere arbeidsvilkår enn de norske og som trekker deler av overskuddet ut av landet. På dette punktet var Solvik-Olsen klar.
– Konkurranse er bra, men dette må balanseres mot et ønske om å beholde sterke og gode norske leverandører. Jeg ser faren dersom kontraktene enkeltvis blir så store at de er utilgjengelige for norske leverandører, så akkurat det må vi ha klar styring på.

Samferdselsministeren ser for seg at det må finnes en balanse.
– Vi kommer ikke utenom at norske entreprenører må inngå allianser med utenlandske selskaper. For meg er det likevel et avgjørende argument at vi først og fremst skal ta vare på våre egne nasjonale interesser i en situasjon med økende ledighet og krise i oljeindustrien.
Solvik-Olsen viste til tall som forteller at rundt 50 prosent av kontraktsverdiene gikk til utenlandske selskap i 2012, mens disse selskapenes andel av denne verdien i 2016 er 4 prosent.

Dieselavgift: Utfordrer næringen selv.
Også utfordringer knyttet til dieselavgift og ulike konkurransevilkår på grunn av ulike godkjenningsordninger mellom tariffbedrifter og bedrifter uten tariffavtale ble diskutert i møtet.
– Jeg vil utfordre bransjen til å synliggjøre klart og tydelig hvilke konsekvenser det vil ha dersom dieselavgiften økes ytterligere. Vis dette, var rådet fra statsråden.

Han forklarte ulike konkurransebetingelser med treparts-samarbeidet i arbeidslivet.
– Slike konsekvenser er meningsløse etter min mening, og jeg vil selvsagt jobbe for like konkurransevilkår uavhengig av fagforeningsmedlemsskap, lovet han.

Les også mer fra besøket her:

http://www.at.no/anlegg/2016-03-02/Ministeren-lover-fortgang-20161.html

http://www.bygg.no/article/1267259

http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/Solvik-Olsen-vil-framskynde-Rogfast-3882078.html

http://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=38825

Og se reportasje fra tv-vest her: http://www.tvvest.no/vil-vaere-med-pa-de-store-prosjektene

 

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email