Setter rekorder

Du er her:
Setter rekorder

Når vi nå har kommet fram til sommeren har vi allerede lagt bak oss et godt økonomisk resultat for 2009. Det har vært en stor snuoperasjon og jeg vil takke alle ansatte for den store lojaliteten og respekten som ble vist da vi hadde de tøffeste utfordringene. Med den tøffeste vinteren vi har hatt på mange tiår tid fikk vi en ekstra tøff start på året. Vi måtte ty til permitteringer for første gang i bedriftens historie og kostnadseffektivisering i alle ledd. Snuoperasjonen begynner nå å få virkning på flere felt enn det økonomiske. Vi har et rekordlavt sykefravær i mai på to prosent og dersom den positive trenden innen skadestatistikken fortsetter vil vi i oktober i år være uten skader med fravær i ett år. Når det gjelder HMS og kvalitet i et større perspektiv bærer vi frukter av de to store kampanjene vi har gjennomført på disse områdene HMS 24-7 og kvalitet 24-7. Ikke minst ISO-sertifiseringen er med å styrke konkurranseevnen vår framover.

Det var også godt å kunne motta positive domsavsigelser i rettssakene i kjølvannet av rasene på Skurve og i Pedersbakken. Begge disse sakene har gitt oss alle mye lærdom og erfaring. Jeg vil takke de som har vært vitner i rettssakene eller bidratt på andre måter.

Dette skaper positivitet og gir oss et godt løft til å jobbe taktfast videre og med en rekordstor ordrereserve på 16 milliarder kroner har vi en god stabilitet i arbeid de neste tre årene. I tråd med strategi 2010 – 2012 har vi stort fokus på fortsatt satsing på kompetanseheving og ser allerede at dette er med på å løfte oss som lag og styrke lagånden.
Når det gjelder nyinvesteringer så langt har vi kun hatt noen få og nødvendige utskiftinger. Vi er veldig opptatt av å høste av den oppdaterte maskinparken vi har og det er derfor meget viktig at alle er motiverte til godt vedlikehold på maskiner biler og utstyr.

Det har hittil i år vært en negativ utvikling på skadestatistikken på maskiner og kjøretøy og i den anledning vil vi kjøre i gang en skadeforebyggende kampanje sammen med TrygVesta vår samarbeidspartner innen forsikring. Vi må motivere hverandre til å tenke sikkerhet både for våre egne ansatte og andre medtrafikanter. Husk at det er alltid noen som venter på at du skal komme trygt til og fra arbeid.

Når vi nå snart går på ferie må vi forsøke å slappe av så godt vi kan og være klar til innspurten resten av 2010. Vi må stadig holde fokus på kostnadene og vareforbruk på alle anleggene. Konkurransen er tøff og det betyr at vi må ha god drift god planlegging og motiverte medarbeidere for å nå budsjettene som er lagt. Lønnsoppgjøret for 2010 er i havn og jeg vil gratulere de ansatte med et velfortjent og godt tillegg. Skal vi ha de beste folkene må vi ha det beste utstyret og rett markedslønn. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle kundene for ekstra tålmodighet gjennom den tøffe vinteren.

Håper at vi alle får en varm og fin sommer!

Bjørn Risa

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email