Signering av to kontrakter på Solbakk

Du er her:
Signering av to kontrakter på Solbakk

Onsdag 30. november signerte Risa AS to nye kontrakter i Ryfastprosjektet.

Rv. 13 Ryfast – E19 G/S-vei Solbakk – Strandastøa med Statens vegvesen. Prosjektet omfatter bygging av 700 meter ny gang- og sykkelsti fra Ryfast-munningen til Strandastøa på Tau. I tillegg skal riksvei 13 justeres på den samme strekningen.

Rv. 13  Ryfast E02 Solbakktunnelen fra Solbakk med Marti Norge. Her er Risa underentreprenør for Marti Norge og skal utføre arbeidene i dagen med kryss inn på Rv. 13.

Les mer om prosjektet her:

http://www.aftenbladet.no/lokalt/Ryfastprosjektet-bygger-sykkelsti-til-Tau-534795b.html

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email