Til stede i hele nordfylket

Du er her:
Til stede i hele nordfylket

Fra avdelingen i Haugesund blir det styrt anleggsaktivitet og veivedlikehold fra Sunnhordaland til langt inn i Ryfylke. Satsingsområdet i året som kommer er veibygging med mange nye prosjekt under oppseiling i regionen.

Avdelingen i nord er allerede i gang med og har gjennomført en rekke veiprosjekt for Statens vegvesen. Riksvei 47 like nord for sentrum av Haugesund ble ferdigstilt og overlevert vegvesenet i begynnelsen av desember. Prosjektet omfatter cirka 700 meter med trefeltsvei. På dette strekket er det ikke mindre enn tre underganger tre rundkjøringer 1.700 meter med grøfter og en 350 meter lang og 4 meter høy natursteinmur. Omtrent samtidig med at dette veiprosjektet er overlevert har avdelingen i nord overtatt ansvaret for byggingen av ny parsell av riksvei 13 langs Erfjord i Suldal.

– Her var det oppstart i sommer og det vil være aktivitet her i ett år framover. Dette er et tøft anlegg med mange utfordringer. Vi har et veldig godt samarbeid med Statens vegvesen og finner løsninger på de problemene som dukker opp. Prosjektet går som planlagt oppsummerer Trond V. Tvedt leder for avdelingen i nord.
Innen 1. desember 2011 skal Risa AS være ferdig med den nye veien langs Erfjord. Da skal 650 meter med tunnel og fem kilometer med ny veibane være klar.

Veiprosjekt og anlegg
Erfaringen med store veiprosjekt kan bli god å ha når det kommer nye kontrakter innen veibygging i årene framover. Det vil være større aktivitet innen nybygg av veier i nordfylket enn sør for Boknafjorden de neste årene.

– Bare i tilknytning til T-forbindelsen til Karmøy har vi nylig regnet på to jobber. Ellers er det stadig åpning av «veipakker» som er finansiert av bompenge-ringen rundt Haugesund. Vi satser på å få en del av disse jobbene framover samtidig som vi selvsagt er aktive når det gjelder andre anlegg presiserer Trond V. Tvedt.

Det vil også det neste halvåret være høy aktivitet i forbindelse med Aksdal industripark. Dette anlegget startet opp i januar og består av store mengder masseforflytning for å skape plass til småindustri som vil etablere seg nær E 39 i Tysvær kommune.

Også for boligutbygging er det aktivitet i tomtemarkedet med en forholdsvis stor pågående kontrakt om grunnarbeid i Åkra på Karmøy.esteparten av dette kommer fra et steinbrudd i nærheten. I tillegg til veien skal Risa AS også bygge en båthavn med molo. Dette er en erstatning for et tilsvarende anlegg som måtte ryke for å gi plass til veien.

«Rød løper» og hyttetomter
I høst har Risa AS i sør fullført et større prosjekt for Sykkelbyen Mandal. Arbeidet med å anlegge røde asfaltstriper på kryss og tvers av byen har tatt lengre tid enn planlagt på grunn av uforutsette faktorer når en jobber i et bysentrum.

– Kort sagt har vi frest eller saget vekk det eksisterende asfaltdekket der det skulle bli sykkelvei. Selv om det ferdige resultatet du ser er en rød stripe har det vært mye masseutskifting og tillemping av kantstein og lignende i dette prosjektet. Sykkelbyen Mandal hadde offisiell åpning i begynnelsen av november omkring ett år etter at vi begynte på jobben. Nå har jeg ikke kontrollmålt dette med egen sykkel men jeg vil anta at det må være minst et par kilometer med «rød løper» smiler Mads Hompland.

De mer tradisjonelle markedsområdene til Risa AS i Sirdal opparbeiding av hyttetomter og byggeoppdrag for kraftindustrien er det også stadig bra aktivitet på.

 

 

Ny regionsleder

Risa AS satser stort på Haugesund-området og har ansatt ny regionsleder. Trond Viding Tvedt begynte som regionsjef nord 1. september. Trond V. Tvedt er 45 år er samboer har tre barn og er født og oppvokst i Skudeneshavn på Karmøy. Etter nærmere 25 år på Østlandet har han nå flyttet tilbake til Skudeneshavn. Trond har teknisk og økonomisk utdanning. Etter tolv år i Veidekke som anleggsleder og prosjektleder både i innland og utland har han de siste elleve årene jobbet som avdelingsleder og distriktsleder i PEAB.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email