Sterk prosjektorganisasjon i Solasplitten

Du er her:
Sterk prosjektorganisasjon i Solasplitten

Solasplitten er det desidert største anlegget i Risa AS sin historie. For å møte de mange utfordringene med å styre en kontrakt på rundt 300 millioner kroner har Risa AS laget en egen organisasjon som holder prosjektet i tømmene.

I arbeidet med Solasplitten har Risa AS for første gang opprettet en egen prosjektgruppe med fast kontorplass i brakkeriggen ved anlegget. Anne Margrethe Skretting er assisterende daglig leder i Risa AS og som prosjektleder for anlegget blir hun nærmest å regne som en bedriftsleder i bedriften.
– På en måte blir det som om vi er en egen «bedrift» i Risa AS. Vi er ikke registrert som eget foretak men på grunn av størrelsen på anlegget mente vi det var hensiktsmessig å gjøre det slik. Vi er en egen prosjektorganisasjon med alle nødvendige nøkkelfunksjoner tilgjengelig på plassen. Det er viktig for å kunne treffe de riktige beslutningene i prosjektet raskt. Prosjektet er så stort at også nøkkelpersoner som ingeniør økonom stikker og så videre må være engasjert i prosjektet hele veien understreker Anne Margrethe Skretting.
Dette sparer dessuten Risa AS for mye unødvendig logistikk.
– Prosjektorganisasjonen møter på jobb her ute hver dag. Vi har faste ukentlige møter og finner løsninger med de som kjenner prosjektet best. Det er mye enklere å treffe beslutninger når du hele veien kan gå ut i «linja» og se hva som skjer fortsetter Skretting.

Tunnelgjennomslag før jul

Etter at Sola-ordfører Håkon Rege tok det første spadestikket startet selve anleggsarbeidet for fullt i midten av september. Ved årsskiftet vil det være aktivitet ved tre punkt på den fire kilometer lange traseen. Anleggsleder Kato Risa og formennene Eirik Rugland og Odd Magne Haugland har med seg rundt 20 ansatte i Risa AS. I tillegg kommer det 15 ansatte hos Skanska som har ansvaret for tunnel- og betongarbeidene. Med full drift vil det være rundt 50 personer i arbeid med veien. Risa AS skal på det meste ha 13 gravemaskiner 6 dumpere 2 borerigger og et vekslende antall lastebiler engasjert.
– Vi har til nå aktivitet på tre punkt i traseen. Disse er Idlandskogen og Kidlingsberget bro Åsnuten tunnel og Kristensberget kulvert. Det betyr at vi fram til gjennomslaget i tunnelen ikke har anleggsvei som binder sammen hele «linja». Massene som vi sprenger ut for å gi plass til Kristensberget kulvert lagrer vi på vestsiden av tunnelen og frakter dem gjennom tunnelen til en stor fylling som ligger mellom Kidlingsberget bro og Idlandskogen bro senere. Både massene fra kulverten og tunnelen skal bli brukt i denne fyllingen forklarer Kato Risa.
Gjennomslaget i den om lag 200 meter lange tunnelen er ventet å skje før jul.

Minimalt med overtid

Solasplitten skal være ferdig innen jul 2012. Veien har vært ønsket i flere årtier og vil avlaste det øvrige veinettet mellom Stavanger og Sola flyplass enormt.
– Det har vært mange ordførere i Sola før meg som har ønsket å starte byggingen av denne veien. Da jeg begynte i politikken i 1984 hadde de snakket om denne veien i mange år allerede. Vi skulle ha gjort dette for lenge siden men nå er vi endelig i gang. Veien vil øke livskvaliteten til mange beboere som har slitt med støy og trafikk langs dagens hovedfartsårer til flyplassen. Jeg er veldig takknemlig for å få lov til å ta det første spadetaket og vil ønske entreprenøren lykke til. Det vil helt klart bli en del utfordringer med dette arbeidet. Spesielt håper jeg at arbeidet vil gå godt med tanke på HMS sa Håkon Rege under markeringen av det første spadestikket i begynnelsen av september.
Prosjektleder Anne Margrethe Skretting påpeker at det er et skarpt fokus på HMS og at alle som arbeider her må gjennomgå en egen sikkerhetsopplæring for å bli klarert for prosjektet. I tillegg er det streng styring av overtidsbruken.
– Målet er at vi skal fullføre dette prosjektet med minimalt med overtid. Med god planlegging bør det være mulig. Da har alle mer overskudd til å yte optimalt når de er på jobb slår prosjektlederen fast.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email