De store anleggsentreprenørene i Rogaland vurderer permitteringsvarsel

Du er her:
De store anleggsentreprenørene i Rogaland vurderer permitteringsvarsel

PRESSEMELDING

De store anleggsentreprenørene i Rogaland vurderer permitteringsvarsel

Sentrale bransjefolk etterlyser handling fra samferdselsministeren.

 

På tross av lyse utsikter på lengre sikt  skrumper markedet inn denne vinteren. Anleggsentreprenørene Risa, Stangeland Maskin, Bjelland, Nordbø Maskin og Rygg Maskin vurderer situasjonen og ingen av selskapene ser bort fra at de må sende ut permitteringsvarsel før jul.

Dette skjer på tross av at vi står overfor det som sannsynligvis blir tidenes investeringsnivå innenfor veg- og annen infrastruktur. Statens vegvesen i Rogaland regner med at investeringene innenfor vegutbygging vil bli nesten doblet de neste 2-3 årene.

– Dette er en paradoksal situasjon, sier administrerende direktør Trond V. Tvedt hos Risa.

– På litt lengre sikt er markedssituasjonen svært lovende. Det skal bygges mye vei i vår region, men politisk sendrektighet gjør at vi på kort sikt er tvunget til å bygge ned kompetanse og leveringsevne som samfunnet i høyeste grad trenger i neste omgang. 

Dette engasjerer alle de store anleggsentreprenørene i regionen, sier Risa-direktøren.

Han får støtte fra Stangeland-eier Olav Stangeland, som så sent som i sommer ikke så denne situasjonen komme.

– Jeg trodde aldri at våre sentrale politikere ville tillate noe slikt. Det er nå vi skulle forberedt oss til de store oppdragene som kommer om et års tid, i stedet risikerer vi å måtte bygge ned virksomhetene denne vinteren, sier Stangeland. 

Samtidig som de varsler permitteringer etterlyser entreprenørene handling fra sentralt politisk hold.

– Alle vet at det skal bygges mye veianlegg i vår region og vi har en samferdelsminister som kommer fra Rogaland og kjenner utfordringene svært godt. Nå forventer vi at han tar grep, i det minste  ved å forskottere midler slik at ikke næringens leveringsevne  blir satt vesentlig tilbake. 

 – Det er sjelden vi snakker så samstemt både på vegne av en samlet næring og ikke minst samfunnet rundt oss, sier Trond V. Tvedt og  Olav Stangeland.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email