Storstilt på Buggeland

Du er her:
Storstilt på Buggeland

Buggeland Felt B3 på Bogafjell kommer til å bli et flott og attraktivt boligfelt med variert bebyggelse. Risa AS har fått oppdraget med opparbeidelse av hovedanlegget.

Oppdraget gjelder infrastruktur og vei. Det skal graves 500 meter lang hovedgrøft pluss flere smågrøfter. I tillegg kommer utjevning av tomter interne veier VA- og kabelanlegg og opparbeidelse av grøntområde og felles kvartalslekeplass. Oppstart var 6. oktober og ferdigstillelse skal etter planen skje i oktober 2012. Oppdraget har en ramme på 17 millioner kroner.

– Det er en grei jobb men endel logistikkmessige utfordringer hører med. Det er endel ting som skal gå i hop og koordineres når tre utbyggere skal operer innenfor samme område sier anleggsleder Geir Stensland i Risa.

Det er Bogafjell Utbyggingsselskap AS (ØsterHus Kruse Smith og Optimera)som i samarbeid skal opparbeide Buggeland til boligformål.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email