Trener på å evakuere under vann

Du er her:
Trener på å evakuere under vann

Falck Nutec i Stavanger og Risa AS har gått sammen om å utvikle et nytt kurs for anleggsbransjen til hjelp for førere av maskiner hvis de skulle havne i vann. Under det første prøvekurset fikk 17 Risa-ansatte seg en durabelig dukkert.

HMSK-sjef i Risa AS Guro Fykse er kjempefornøyd etter det første kurset ved Falck Nutec sitt anlegg i Jåttåvågen i Stavanger. 17 Risa-ansatte ved anlegg som har fylling til sjø deltok på kurset og fikk øvd seg på å evakuere fra en simulator. Det er ansatte som jobber eller skal jobbe ved anleggene i Gismarvik på Rennesøy ved riksvei 13 i Suldal og ved riksvei 465 i Farsund som har gjennomført kurset.

– Vi skal alltid gjennomføre sikkerjobbanalyse og gjøre alt vi kan for å forhindre ulykker. Hvis det likevel skulle skje at en maskin faller i vannet handler det om sekunder for å komme seg ut. Å ha trent på dette på forhånd kan være forskjellen på om en klarer å komme seg ut i tide eller ikke sier Guro Fykse.

Nå vil ledelsen i Risa AS at det skal bli arrangert kurs i å evakuere ut av maskiner også for andre ansatte når det er behov.

Får livsviktig kunnskap

Kursleder Børge Hognestad hos Falck Nutec tror ikke det har vært arrangert denne type kurs tilpasset anleggsbransjen tidligere her i landet.

– Vi har jo registrert at bransjen er utsatt for ulykker med akkurat dette. Derfor tok vi kontakt med Risa AS og spurte om de var interessert i å være med å utvikle kurset. Selv om kurset ennå ikke er komplett er det mange erfaringer og livsviktig kunnskap de ansatte i Risa AS kan gjøre seg allerede nå. Kurset de ansatte i Risa AS får er bygget på samme lest som det Falck Nutec har for offshore-personell og folk i Forsvaret framholder Borge Hognestad.

Praksis og teori

I tillegg til praktisk øvelse inneholder kurset en teoridel som tar for seg dykkerteori og spørsmål en bør ha skaffet seg informasjon om på anleggsplassen. Å finne ut hvor dypt det er utenfor anleggsplassen er et eksempel på kunnskap som kan være livsviktig om en maskin havner i sjøen.

– Vi vet foreløpig lite om hvordan en dumper eller en gravemaskin oppfører seg om den havner i sjøen. Synker den med en gang? Snur den seg rundt på siden eller er det helt tilfeldig? Hva en bør gjøre avhenger helt av situasjonen. Er døren åpen når maskinen faller i vannet eller er vindu og dør lukket slik at det blir mulig å oppholde seg en kort stund inni maskinen? Om personen inni bør komme seg ut så fort som mulig eller vente til maskinen har falt til ro på bunnen avhenger av hvor dypt det er. Er det grunt vann kan sjåføren bli klemt mellom maskinen og bunnen hvis han går ut før den står i ro. Hvis det derimot er 100 meter dypt gjelder det selvfølgelig å komme seg ut så fort som mulig trekker Borge Hognestad fram.

Fokus på løse gjenstander

I den praktiske øvelsen fikk de Risa-ansatte også prøve ut ulike pustesystem som er vanlig om bord i helikopter som frakter personell ut i Nordsjøen. Når en havner i kaldt vann vil nemlig evnen til å holde pusten bli dramatisk redusert.

– Slikt utstyr er det aktuelt å sette inn i maskiner som opererer med fylling i vann. Et annet tema som er oppe til diskusjon er om maskinførere bør ha sikkerhetsbelte på seg ved arbeid med fylling i sjø. Dette er det litt ulike meninger om. Det som derimot er helt sikkert er at det er farlig å ha løse gjenstander liggende i hytta på maskinen. Dette skal vi ha fokus på i maskiner som jobber med fylling i sjø konkluderer Guro Fykse.

 

 

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email