Uklare konkurranseregler fra Statens Vegvesen

Du er her:
Uklare konkurranseregler fra Statens Vegvesen

– Uklare konkurranseregler fra Statens Vegvesen

Vegvesenet kunne spart 18 millioner kroner.
Entreprenørselskapet Risa AS var en av fire tilbydere da Statens Vegvesen
Region Vest la ut arbeidet med Riksveg 509 Sømmevågen vest og
Flyplassvegen i Sola kommune på anbud. Etter anbudsåpning var selskapet
laveste tilbyder. Totalverdien av oppdraget er 323 millioner kroner. Etter
kontrollregning og gjennomgang av dokumentasjonen mente Vegvesenet at
tre av de fire ikke hadde levert tilfredsstillende dokumentasjon.

– Vi ønsker klare og forutsigbare retningslinjer når Statens Vegvesen gjennomfører
anbudsrunder sier administrerende direktør i Risa AS Trond V. Tvedt. At Statens
Vegvesen ønsker å bli en mer profesjonell bestiller av tjenester er noe vi har
etterlyst lenge. Denne saken viser likevel med all tydelighet at Statens Vegvesen
opptrer vilkårlig og uforutsigbart fremhever Tvedt.

Skattepenger og lokale arbeidsplasser.
I praksis innebærer dette at prosjektet blir nærmere 20 millioner kroner dyrere.
For disse pengene kunne det vært bygget ca. 20 kilometer med gang- og sykkelvei.

– Det dreier seg derfor ikke bare om vår bedrifts oppdragssituasjon men like mye
om hvordan Statens Vegvesen forvalter skattebetalernes penger. I tillegg er slik
uforutsigbarhet en utfordring for hele bransjen og våre muligheter for å opptre
som en sikker arbeidsgiver for dyktige ansatte fremhever Trond V. Tvedt.

– Vi er en stor arbeidsgiver og tar vårt samfunnsoppdrag svært alvorlig. Dette
innebærer også at vi ønsker å synliggjøre effektene ved en slik praksis som
Statens Vegvesen nå gjennomfører.

Helt ny praksis.
Risa har lenge vært en pådriver for å oppnå ryddige forhold i bransjen og
hadde sikret tilbudet med god dokumentasjon på personellets faglige
kvalifikasjoner og leveringsevne. Statens Vegvesen valgte likevel å kreve en
såkalt Forpliktelseserklæring for underleverandøren på betongarbeider. Dette er
et enkelt skjema der underleverandøren forplikter seg til å levere i tråd med det
volum og kvalitet som oppdragsgiver krever.

– Dette er ikke tydeliggjort i konkurransegrunnlaget og har ikke vært gjeldende
praksis tidligere. At tre av fire entreprenører her ble forkastet viser med all
tydelighet at Statens Vegvesen her har vært uklare med hensyn til hva de har
kommunisert sier Trond V. Tvedt.

-Vi har dokumentert at vi har disse ferdighetene i vår egen organisasjon noe
som burde innebære en enda større sikkerhet for oppdragsgiver sier Trond V. Tvedt.

– Hvorfor tok ikke Statens Vegvesen kontakt med oss og etterlyste en slik enkel
erklæring? Det ville tatt oss ti minutter å levere en slik og det hadde spart
skattebetalerne for nærmere 20 millioner kroner. Samtlige av de store politiske
partiene hadde utbygging av vegnettet som en sentral sak. Det kan umulig være
slik de ønsket at pengene skulle brukes sier en oppgitt administrerende direktør.

Midlertidig forføyning.
Risa har søkt juridisk rådgivning og påklager nå avgjørelsen. Selskapet har også
begjært en midlertidig forføyning for å utsette kontraktsinngåelsen inntil Kofa
(Klagenemnda for offentlige anskaffelser) har gitt en rådgivende uttalelse i
saken.

For mer informasjon kan følgende kontaktes:
Risa:
Adm. Direktør Trond Viding Tvedt
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
Tlf: 909 78 577

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email