Veivedlikehold størst i sør

Du er her:
Veivedlikehold størst i sør

Fem av de åtte veivedlikeholdskontraktene til Risa AS ligger under avdelingen i sør med base på Tonstad i Vest-Agder. Én av veivedlikeholdskontraktene er nettopp Sirdal mens de fire andre er Flekkefjord Mandal Setesdal og Arendal Øst.

– Veivedlikehold er den største aktiviteten vi driver med både når det gjelder omsetning og antall ansatte. Det er jo stort sett egne ansatte som er involvert i dette arbeidet men vi bruker selvfølgelig ressursene litt på tvers av nye anlegg og vedlikehold trekker avdelingsleder Mads Hompland fram.

For selve funksjonskontraktene er det utenom vinterinnsats stort sett planlagte oppgaver. I tillegg til dette bestiller Statens vegvesen med jevne mellomrom arbeid som kommer utenom.

– Dette kan være rensk av grøfter og stikkrenner fjellrensk og rassikring. Vi har hele det siste halvåret hatt godt trykk på såkalt bestillingsarbeid. Midt i Arendal sentrum har vi dessuten nylig gjennomført første del av en større tunnelrehabilitering som består av fukt- frost- og bergsikring. Dette er en kontrakt som ikke har noe med veivedlikeholdet å gjøre for øvrig men som blir utført av fjellsikringsgruppen trekker Mads Hompland fram.

Stort veianlegg
Avdelingen på Tonstad har også mye anleggsaktivitet som pågår hele året. Det største anlegget som er i drift nå er strekningen Sande – Kvåle på fylkesvei 465. Her er det til en hver tid mellom ti og tolv ansatte i sving med masseforflytning sprenging knusing rydding og transport.

– Dette prosjektet er et delprosjekt av ny fylkesvei 465 som skal gå helt fra Farsund til Opofte på E 39. Parsellen vi bygger er på nokså nøyaktig tre kilometer og består stort sett av masseforflytning og fylling til sjø. Vi satser på at det meste av masseforflytningen er ferdig til nyttår. Dette er et stykke av 465 som går langs Åptafjorden. Derfor driver vi også med såkalt stabiliseringssprenging av massene som er fylt ut i sjøen. Anlegget begynte i sommer og har ett års byggetid forteller Mads Hompland.

Det blir sprengt ut 170.000 kubikk med fjellmasser i prosjektet. Mesteparten av dette kommer fra et steinbrudd i nærheten. I tillegg til veien skal Risa AS også bygge en båthavn med molo. Dette er en erstatning for et tilsvarende anlegg som måtte ryke for å gi plass til veien.

«Rød løper» og hyttetomter
I høst har Risa AS i sør fullført et større prosjekt for Sykkelbyen Mandal. Arbeidet med å anlegge røde asfaltstriper på kryss og tvers av byen har tatt lengre tid enn planlagt på grunn av uforutsette faktorer når en jobber i et bysentrum.

– Kort sagt har vi frest eller saget vekk det eksisterende asfaltdekket der det skulle bli sykkelvei. Selv om det ferdige resultatet du ser er en rød stripe har det vært mye masseutskifting og tillemping av kantstein og lignende i dette prosjektet. Sykkelbyen Mandal hadde offisiell åpning i begynnelsen av november omkring ett år etter at vi begynte på jobben. Nå har jeg ikke kontrollmålt dette med egen sykkel men jeg vil anta at det må være minst et par kilometer med «rød løper» smiler Mads Hompland.

De mer tradisjonelle markedsområdene til Risa AS i Sirdal opparbeiding av hyttetomter og byggeoppdrag for kraftindustrien er det også stadig bra aktivitet på.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email