Vi har fått tariffavtale!

Du er her:
Vi har fått tariffavtale!

Splitter ny tariffavtale for ansatte i Risa AS

Risa AS har fått opprettet tariffavtale.

Anleggsoverenskomst for maskinentreprenører (NAF/MEF) ble gjort gjeldende for bedriften fra 24. mai.

Hovedtillitsvalgt, Odd Dysjaland, sier at han er imponert over iveren de ansatte har vist for å organisere seg og er glad for at de ansatte i Risa AS nå kan få nyte godt av godene som følger med en tariffavtale.

Personsjef Torill Sigurdsen, sier at dette vil gi større muligheter for fleksible arbeidstidsordninger, forenkle arbeidet med å følge opp regelverk og gjøre oss mer attraktive som arbeidsplass.  Hun mener og vil bidra til å gi Risa et kvalitetsstempel og gjøre bedriften mer konkurransedyktig.

Dette vil gi våre ansatte bedre arbeidsvilkår og bedriften et seriøsitetsstempel.

«Vi feirer 75 år i år og jeg syns det er kjekt å kunne markere det med å få opprettet en tariffavtale. Den vil være med på å forme Risa de neste 75 årene. Det er mye hardt fysisk arbeid i bransjen vår som kan gi slitasje over tid. Nå får de ansatte mulighet til å gå av med AFP ved fylte 62 år om de ønsker det eller om helsa skranter. Men selvsagt håper jeg at alle ansatte skal stå lengst mulig i arbeid fremdeles», sier daglig leder og eier Bjørn Risa.

LO-leder, Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb sender følgende hilsen til Risa AS:

Dette er veldig gode nyheter for de ansatte i Risa AS. Jeg er imponert over hvor raskt denne tariffavtalen har kommet på plass. Fra initiativet først ble tatt, til avtalen er i boks har det bare gått noen måneder. Det viser at der det er vilje, får vi det til. Her har Arbeidsmannsforbundet, MEF og bdriften gjort en bra jobb!

Et organisert arbeidsliv er viktig for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Det skaper forutsigbarhet og trygghet. Dessverre er det få entreprenører i Rogaland som har tariffavtale. Jeg håper denne tariffavtalen, og  det gode samarbeidet som ligger til grunn, vil inspirere andre entreprenører til å inngå tariffavtale med sine ansatte, sier LO-lederen.

Jeg er glad for at Risa ser verdien av tariffavtalen MEF har med Norsk Arbeidsmandsforbund. Vi har et svært godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet i anleggsbransjen. Det organiserte arbeidslivet gir trygghet for både arbeidsgiver og arbeidstagere. Jeg tror parter som snakker mye sammen samarbeider bedre. Jeg vil gratulere begge parter med ny tariffavtale – og det er nå partssamarbeidet starter, sier Adm. Direktør i MEF Julie Brodtkorb.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email