Vinterkonferansen 2016 – Risa var med og satte sitt preg

Du er her:
Vinterkonferansen 2016 – Risa var med og satte sitt preg

Konferansen ble arrangert på Clarion Hotel Oslo Airport 15.-16. mars med 260 deltakere.
Arrangør for konferansen var Statens vegvesen og forrige gang den ble arrangert var i 2012.
Deltakere var hovedsakelig fagpersoner og ledere fra Statens vegvesen, kommuner, luftfart, entreprenører, utstyrsleverandører, konsulenter og forskning/undervisning.
Det Danske Vejdirektoratet var også representert.

Hovedtema for vinterkonferansen var kvalitet innen vinterdriften.
Gjennom 26 foredrag, paneldiskusjon og en mindre utstilling for utvalgte leverandører og fagmiljø, ble hovedtemaet belyst.
Første dagen hadde Krister Tofteberg, prosjektleder i Stavanger-kontrakten, et innlegg for å belyse entreprenørens erfaringer fra driftskontrakter, særlig med tanke på dokumentasjon og datainnsamling.
I Stavanger-kontrakten foregår det et vellykket forskningsprosjekt med hensyn til GPS-styrt salting som også er utvidet til å omfatte test av veieceller for direkte å innhente data om utlagt mengde salt på vegnettet. Gjennom presentasjonen fikk deltakerne bivåne en rekke flotte bilder med dyktige Risa-medarbeider i aksjon ute på vegnettet i tydelig profilerte brøyte-og saltebiler.

Dag 2 av konferansen var også Risa i «rampelyset».
Prosjektingeniør Stein Arild Boi Pedersen hadde et innlegg der tema var; «Hvordan kan entreprenørene bidra til bedre vinterdrift?».
Etter dette innlegget deltok Risa i en paneldebatt sammen med regionvegsjef i Statens vegvesen region Sør, Kjell Inge Davik, direktør i Statens vegvesen, Jane Bordal og vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen delte ut vinterprisen som denne gangen gikk til Torgeir Vaa fra Statens vegvesen.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email