Prosjektingeniør

Sted

Risa sine prosjekter

Jobbeskrivelse

Risa vokser i nye og etablerte markeder. Vi har spennende oppdragsgivere og satser på folkene våre. Det er de ansatte som er kjernen i Risakulturen. Ekta vare – bli med du også.

  • Delta på byggemøter og bidra i arbeidet med å fremskaffe den dokumentasjon som byggherre til enhver tid krever i sammen med prosjektledelsen.
  • Utarbeide avtaler og kontrakter sammen med prosjektledelsen.
  • Dokumentasjon innenfor prosjektets ansvarsområde, samt arkivsystem for dette materiellet. Delta i utarbeidelse av arbeidsplaner.
  • Skal sørge for at HMS arbeid på prosjektet blir fulgt opp og at nødvendig informasjon angående HMS blir formidlet til alle ansatte på prosjektet. Gjennomføre regelmessig HMS-møter og vernerunder.
  • Behandling av avvik og implementering av forebyggende og korrigerende tiltak.
  • Videreformidle HMS- og kvalitetskontrollrapporter internt og eksternt.
  • Oppfølging av leverandører.

Ønskede kvalifikasjoner

Ingeniørkompetanse, teknisk fagskole eller tilsvarende.
Relevant erfaring kan kompensere for manglende kompetanse.
Kjennskap til ISO 9001.

Søknadsfrist

31/05/2018

Søknad med CV sendes til stilling@risa.no

Kontaktperson

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt:

Erlend Fiskum