Tildeling av drift- og vedlikeholdskontrakt Dalane

Du er her:
Tildeling av drift- og vedlikeholdskontrakt Dalane

Tøff konkurranse om drift og vedlikeholdskontrakt i Dalane

4 selskap var med i konkurransen, verdt 289 millioner kroner. Kontrakten omfatter drift og vedlikehold fra Sokndal i sør til Time kommune i nord og går over 4 år.

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på fylkesveger og gang- og sykkelvegene langs fylkesvegene i kommunene:

  • Time
  • Bjerkreim
  • Gjesdal
  • Sokndal
  • Lund
  • Eigersund
  • Sokndal

 

Det er 20 år siden denne kontrakten ble lagt ut på anbud for første gang. Den gang satt vi med seieren. «Nå går det veien», var overskriften i 2003.

«Nå er ringen sluttet», sier Erlend Aksnes som er stolt over at vi har vunnet denne kontrakten igjen.

Risa vant Dalanekontrakten for best forhold mellom kvalitet og pris. Risa har gitt en god beskrivelse av hvordan de vil gjennomføre og organisere oppdraget og hatt fokus på smarte klima løsninger.

Kontrakten trer i kraft 1.september 2023, nøyaktig 20 år etter Risa sist fikk denne kontrakten.

«Denne kontrakten er viktig for oss.

Vi har i dag driftskontraktene i Indre Ryfylke og i Høgsfjord og er svært fornøyd med det gode samarbeidet med Rogaland fylkeskommune. Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med fylkeskommunen også i Dalane».

Totalt har da Risa ansvar for 1559 km med fylkesveg for Rogaland Fylkeskommune, en strekning tilsvarende vegstrekket fra kystveien fra Nærbø til Fauske i Nordland via Bergen og Molde.

Fakta om kontrakten:

  • 637 km vei hvorav cirka 564 km fylkesvei og 77 km gang- og sykkelvei.
  • Totalt cirka 59000 veiobjekter (eksempel skilt, rekkverk, kummer og bruer).
  • Trafikken på fylkesveiene har en fra årsdøgntrafikk (ÅDT) fra om lag 50 til om lag en ÅDT på 15000 biler pr døgn.

Oppdraget omfatter i hovedsak driftsoppgaver som inspeksjon, registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet

Denne kontrakten vil være den første i Norge som gjennomfører en BREEAM Infrastructure V6 Terms Contract Assessment.

Ikon bekreftet av brukerfellesskapet

 

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email