Store prosjekt

Kenneth Rege

Andre kontaktpersoner

Velg avdeling(er)
Lærlinger

Svein Arild Tandrevoll

Personal, Ledergruppe

Torill Sigurdsen

Økonomi, Ledergruppe

Ole Sjølyst

Marked, Ledergruppe

Kai Tore Vatland

Ledergruppe, Store prosjekt

Erlend Fiskum

Ledergruppe, Drift og vedlikehold

Erlend Aksnes

Ledergruppe, Anlegg

Kato Risa

Innkjøp & juridisk, Ledergruppe

Monica Liland-Vik

Anleggstjenester og utleie

Joakim Reime

Marked

Lise Underhaug

Marked

Glenn Eriksen

Marked

Tommy Mæland

Marked

Sven Harbo

Marked

Rune Lode

Marked

Runar Nærland

Store prosjekt

Lars Melbø

Drift og vedlikehold

Ronny Hope

Risa Gruppen

Andreas Ueland

HMSK

Elsie Grete Mæland

HMSK

Dennis Knarvik

Anleggstjenester og utleie

Roy Ove Ommundsen

Anleggstjenester og utleie

Arvid Svalestad

Anleggstjenester og utleie

Sven Marius Ollestad

Store prosjekt

Glenn Østrem

Store prosjekt

Knut Dagestad

Personal

Elisabeth Sie Nielsen

Drift og vedlikehold

Kenneth Tjora

Anleggstjenester og utleie

Bent Tengs

Innkjøp & juridisk

Ruben Vorland

Innkjøp & juridisk

Camilla Kvalbein

HMSK

Per Gunnar Haarr

HMSK

Marit Henriksen

Ledergruppe, HMSK

Christina Maliska Schreiber

Personal, Lærlinger

Kathrine Lilleland

Avdeling Haugesund, Anlegg

Jon Erlend Sørhaug

Ledergruppe, IKT

Lars Rune Nygård

Anlegg

Geir Stensland

Store prosjekt

Tommy Emil Karlsson

Anleggstjenester og utleie

Stein Torland

Drift og vedlikehold

Leif Tore Mellemstrad

Drift og vedlikehold

Roald Ballestad

Drift og vedlikehold

Øyvind Bjelland

Drift og vedlikehold

Jim Tommy Vibeto

Anleggstjenester og utleie

Martin Mæland

Store prosjekt

Åshild Gudmestad

Store prosjekt

Thore Kolltveit

Marked

Beate Nærland

Innkjøp & juridisk

Tor Espen Valdeland-Espedal

Innkjøp & juridisk

Glenn Hole

Drift og vedlikehold

Einar Skavland