Anlegg

Ruben Rosland

Andre kontaktpersoner

Velg avdeling(er)
Risa Gruppen

Marianne Gudmundson

Lærlinger

Svein Arild Tandrevoll

Personal, Ledergruppe

Torill Sigurdsen

Økonomi, Ledergruppe

Ole Sjølyst

Ledergruppe, Drift og vedlikehold

Erlend Aksnes

Ledergruppe, Anlegg

Kato Risa

Marked, Innkjøp & juridisk, Ledergruppe

Monica Liland-Vik

Anlegg

Bent Tengs

Marked

Thomas Rolfsen

Anleggstjenester og utleie

Joakim Reime

Marked

Andreas Haugseng

Anlegg

Stein Torland

Marked

Per Egil Anfinnsen

Marked

Marie Nærland

Marked

Ellen Gjersdal Størkersen

Marked

Lise Underhaug

Marked

Glenn Eriksen

Marked

Tommy Mæland

Marked

Rune Lode

Marked

Runar Nærland

Marked

Jarle Vatne

Risa Gruppen

Andreas Ueland

HMSK

Elsie Grete Mæland

HMSK

Dennis Knarvik

Anleggstjenester og utleie

Arvid Svalestad

Anleggstjenester og utleie

Sven Marius Ollestad

Store prosjekt

Glenn Østrem

Drift og vedlikehold

Kenneth Tjora

Jæren

Ruben Vorland

Anlegg

Marit Henriksen

Ledergruppe, Pressekontakter

Bjørn Risa

Marked

Kathrine Lilleland

Avdeling Haugesund, Anlegg

Jon Erlend Sørhaug

Ledergruppe, IKT

Lars Rune Nygård

Jæren

Geir Stensland

Store prosjekt

Tommy Emil Karlsson

Drift og vedlikehold

Leif Tore Mellemstrad

Drift og vedlikehold

Jim Tommy Vibeto

Jæren

Martin Mæland

Jæren

Kenneth Rege

Jæren

Åshild Gudmestad

Store prosjekt

Thore Kolltveit

Anlegg

Roy Ove Ommundsen

Innkjøp & juridisk

Tor Espen Valdeland-Espedal

Innkjøp & juridisk

Glenn Hole

Drift og vedlikehold

Einar Skavland

Avdeling Sirdal, Anlegg

Mads Hompland

Jæren

Jan Emil Reinertsen

Anlegg, Riving og miljøsanering

Svein Risdal

Jæren

Gudmund Kvia