Sertifisering

Du er her:
Sertifisering

Vi har et kombinert styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitetsstyring.

Styringssystemet er sertifisert i henhold til ISO 9001, 14001 og 45001, som omfatter samtlige bygg og anleggsprosjekt, samt veivedlikehold og produksjon av tilslag. Nevnt standarder setter fokus på kvalitet og kundetilfredshet, reduksjon i miljøbelastning, samt arbeidsmiljø og trygg arbeidshverdag. Sertifiseringen er et kvalitetsstempel som demonstrerer vårt engasjement for arbeidet med de tre dimensjonene som skal til for å oppnå en sunn og bærekraftig vekst. I tillegg er vårt ledelsessystem i samsvar med kraven i ISO 50001, som setter fokus på bedring av energieffektivitet og redusert energiforbruk