Sunn vekst

Du er her:
Sunn vekst

Bærekraft handler om å kunne imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner.

I Risa skal vi gjøre det vi kan for å ha en lønnsom OG ansvarlig drift. Vi kaller det SUNN vekst.

Kjernen i sunn vekst hviler på tre grunnpilarer, miljømessige-, sosiale– og økonomiske forhold. Alle tre henger tett sammen og må være ivaretatt for at vi skal oppnå en sunn vekst i virksomheten. For oss innebærer dette at bærekraftsmålene vi har valgt skal kunne identifiseres i våre aktiviteter og kunne plasseres i en av de tre grunnpilarene. Vi har valgt å definere og inndele de valgte bærekraftsmålene på følgende måte:

Klima og miljø

Vi skal jobbe med å minimere vårt totale ressursforbruk, samt sikre og fremme etterlevelse av krav i henhold til nasjonale prioriteringer.

Vi skal bygge og drifte infrastrukturløsninger som begrense inngrep i natur og miljø, samt hindrer spredning av fremmede arter.

Sosiale forhold

Vi skal jobbe med helsefremmende tiltak som fremmer sunt kosthold, fysisk aktivitet og god mental helse, samt trygg og skadefri hverdag.

Vi skal tilrettelegge med god og inkluderende yrkesfaglig utdanning, som bidrar til en varig økning i antall unge og voksne innen yrkesfag.

Virksomhetsstyring

Vi skal bidra til økonomisk produktivitet og teknologisk modernisering, samt sikre et trygt, rettferdig og inkluderende arbeidsmiljø i hele verdikjeden.

Vi skal utvikle, bygge og drifte infrastrukturløsninger som bidrar til en bærekraftig omstilling av bransjen.