Drift & Vedlikehold

Vi har lang erfaring i drift og vedlikehold av veistrekninger og annen infrastruktur, blant annet fra noen av landets største drifts- og vedlikeholdskontrakter. Vi skal være bransjens mest fleksible og effektive leverandør av slike tjenester.