Ytre miljø

Du er her:
Grønt Skifte - Risa

Ytre miljø og det grønne skiftet

Risa skal være bransjeledende på effektiv energibruk, grønne løsninger og reduksjon i utslipp av avfallsstoffer. Der det er muligheter for det skal vi bruke løsninger og teknologi som gir utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.
Vi leverer tjenester innen miljørådgivning og kartlegging av miljøaspekter i våre prosjekter.

Innen 2021 skal vi oppnå en reduksjon i forbruk av energi tilsvarende 750 000 liter drivstoff.
Dette er en reduksjon på 10 % i forhold til 2016, og utgjør 150 000 liter per år i fem år.

Vi skal bidra til minimal påvirkning på det ytre miljøet i byggeperioden. Målet vårt er å ha flest mulig fossilfrie og aller helst utslipps frie anleggsplasser.

For å oppnå dette har vi satt et strategisk mål som sier at vi skal ta en lederposisjon i bransjen gjennom:

  1. Delta der ny kunnskap om grønn teknologi etableres.
  2. Bidra til at grønn teknologi blir kjent både i vårt selskap og i bransjen.
  3. Påvirke byggherrer til å velge miljøvennlige løsninger.
  4. Være blant de første som tar i bruk ny og grønn teknologi.

Vi styrer vårt arbeid med det grønne skiftet etter standardene ISO 50001, Energiledelse og ISO 14001, Miljøledelse.

Vårt levende engasjement skal være leverandørenes motivasjon. Gjennom å levere sammen med Risa skal alle bli enda bedre på å ta hensyn til samfunnet rundt oss. Ekta leverandør er en leverandør som tar ansvar.

 

Risa er sertifisert etter standarden ISO 14001:2015 som er et ledelses system for å ivareta ytre miljø.