Kvalitet

Du er her:

Sertifiseringer

Risa er sertifisert innen kvalitetsstyring og forbedring i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 av Dovre Sertifisering AS, verifisert av Norsk Akkreditering.

Risa er også sertifisert i henhold til NS-EN12620 Tilslag betong og NS-EN13043 Tilslag asfalt. Sertifikatet er utstedt av Kontrollrådet, og attesterer at alle bestemmelser vedr. produksjonskontrollsystemet er overholdt.


Sentral godkjenning

Vår sentral godkjenning gjennom Direktoratet for Byggkvalitet dekker ett vidt spekter av områder og bekrefter at vi har kompetanse og erfaring til å utføre komplekse og omfattende prosjekter etter behov og forventning.

 

I Risa står kvalitet i høysetet og vi er til enhver tid opptatt av å levere god kvalitet i alt vi gjør.
Dette gjør vi gjennom kontinuerlig fokus på forbedringer og det å sørge for at kunder, samarbeidspartnere, ansatte og alle parter som berøres av vårt arbeid får det de forventer-  og helst litt mer.
I Risa er vi opptatt av å levere det lille ekstra som skaper en følelse av tilfredshet og kvalitet i alle ledd.

Gjennom forbedringsprosesser innen alt fra teknologi, digitalisering, effektivisering og nytenkning, skaper vi gode verdier med høy kvalitet. Opplevelsen av «Ekta Vare», som i seg selv er ett etablert kvalitetsstempel fra Risa, bygger vi opp samfunnet innen mange områder som krever høyeste fokus på sikkerhet og gjennomføring.

Ved å bygge kompetanse innen våre tjenester og fagområder, øker vi hele tiden tryggheten og vissheten for våre kunder og samarbeidsparter at Risa alltid er ledende innenfor sine fag.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs og blant annet gjennom Risa sin talentskole skaper vi en kultur som er unik og banebrytende for bransjen.
Våre medarbeidere er «Ekta vare» og er alltid opptatt av å være BEST.