Helse, miljø & sikkerhet

Du er her:
Helse, miljø & sikkerhet

Helse, miljø & sikkerhet

Risa skal være bransjeledende innenfor helse, miljø og sikkerhet. Vi har som mål å delta i utviklingen av løsninger som er praktiske og som fungerer under de fysiske og klimatiske forhold vi utfører oppgavene våre.

Vi skal ivareta våre ansatte gjennom trygge arbeidsforhold samt minimere risiko for skader og uønskede hendelser gjennom et aktivt HMS-arbeid.

Helse: Vi skal ha bransjens laveste sykefravær.
Arbeidsmiljø: Vi skal ha et trygt arbeidsmiljø der folk trives og blir værende.
Sikkerhet: Risa skal gå i bresjen og være i førersetet når morgendagens løsninger utvikles. Vi skal ta initiativ til forsknings- og utviklingsarbeid som kan bidra til ny kunnskap og nye løsninger. Vi skal være blant de første til å ta i bruk slike løsninger.

I Risa jobber vi i henhold til ISO 45001 standardens krav, for styring og kontroll av arbeidsmiljø og risiko. Vi ble høsten 2020 sertifisert i henhold til denne standarden.

Dokumenter