Dr. Mathias Bimberg fra oppdragsgiver Prime Capital og administrerende direktør i Risa AS, Trond V. Tvedt var begge fornøyd med å få på plass avtalen.