God styring snudde underskudd på 334 millioner til 30 millioner i overskudd

Du er her:
God styring snudde underskudd på 334 millioner til 30 millioner i overskudd

Risa Gruppen:

Etter en dramatisk periode der Nærbø-entreprenøren måtte ta store nedskrivninger på flere prosjekt i 2019-regnskapet viser regnskapet for 2020 at skuta nå er på rett kjøl.

  • Mens 2019 var et år der vi gjorde opp tap som var opparbeidet gjennom lengre tid ble 2020 året der vi strammet inn og sikret gode rutiner, kontroll og styring på risikoen. At vi nå har snudd den negative utviklingen skyldes ikke at markedet er blitt mye bedre, det er fortsatt for lite jobber å regne på. Vi har vist at det likevel er mulig å tjene penger, men at dette krever ekstremt god styring på det vi holder på med. Her har ansatte og ledelsen jobbet veldig godt sammen med eiere og styret, og vi er nå veldig godt rustet når alle de gryteferdige jobbene etter hvert kommer ut i markedet, sier daglig leder Bjørn Risa.

Risa hadde som mange andre anleggsentreprenører tatt på seg flere jobber med dårlig balanse i risikofordelingen mellom kunde og leverandør.  Disse er avsluttet og sluttoppgjørene brakt i havn.

  • Vi er glade for at dette er lagt bak oss. Vi har lært mye om risiko, og prioriterer nå risikostyring og kompetanseutvikling.  På kompetansesiden blir lederne av prosjektene nøkkelpersonell i tiden framover. Disse er viktige kulturbærere som sikrer at de riktige verdiene lever et godt liv i hele driftsorganisasjonen. I tillegg er prosjektlederne blitt prioritert med kompetansegivende kurs og annen opplæring. Dette arbeidet kommer vi til å fortsette, samtidig vil også andre få anledning til å kvalifisere seg innen prosjektledelse og risikostyring, framhever Bjørn Risa.

Risa er opptatt av å få ned konfliktnivået i bransjen. Viktige tiltak her er evne til å identifisere risiko tidlig, ta dette opp med oppdragsgiver og sikre en god dialog underveis.

  • Vi skal sikre god verdiskaping for kundene våre. Da kan vi ikke leve med et så høyt konfliktnivå som anleggsbransjen i Norge har hatt med oppdragsgiverne i flere år. Her får hver enkelt starte med det de kan bidra med. For vår del skal vi tilby en tydelig og sterk kultur, sunne verdier og stålkontroll på det vi driver med. Dette skal også bidra til å gjøre oss til en attraktiv samarbeidspartner for andre sterke aktører i bransjen, sier Risas daglige leder.

 

Les mer om saken:

Risa snudde minus til pluss : Bygg.no – Byggeindustrien

Vanvittig snuoperasjon for Risa: Fra 357 millioner i minus til 19 i pluss – E24

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email