Ekta leverandør

Du er her:
Ekta leverandør
Ekta vare logo - Risa

En satsing for framtiden

Ekta vare er navnet på en satsing vi startet høsten 2014, og som ikke har noen utløpsdato.

Ekta vare omhandler hele atferden vår, men konkret dekker satsingen følgende tema: Lovverket, identitet, omdømme, økonomi, etikk og moral. Virkemidlene er mange. Vi har laget en flott håndbok og flere filmer, vi snakker om de ulike temaene på samlinger, lederne våre trener på å være Ekta vare, det samme gjelder ulike andre grupper. Ekta vare står sentralt i satsingen vår på lærlinger. Vi har rett og slett implementert Ekta vare i hele organisasjonen. Ekta vare er navnet på Risa-kulturen.

Hvor gode vi skal være koker ned til den enkelte. Vi er aldri bedre enn vårt svakeste ledd. Dette er en prosess som aldri tar slutt. Jobber du i Risa er du Ekta vare. Du tar riktige valg og handler i tråd med lovverket. Du sier fra hvis noe ikke stemmer. Videre bidrar du til trivsel på arbeidsplassen og er en god representant for Risa der du ferdes.

På fint heter det samfunnsansvar – å ta vare på samfunnet vi er satt til å betjene.

Vi forventer at våre leverandører deler de samme verdiene. Vi kaller det «Ekta leverandør». Vi i Risa skal dele med oss – fordi vi ønsker leverandører som vi kan stole på og som vet hvilket ansvar som følger med det å jobbe sammen med Risa. Den som er Ekta leverandør kjenner de gode løsningene og tar del i den sterke kulturen vår. Ekta leverandør er et kvalitetsstempel.

Identitet

Hos oss.
Det vi vet deler vi med andre. Vi sier fra dersom vi tror noe er galt.
Det er mitt og ditt ansvar at vi har det bra, leverer og sover godt om natten.
Det gjelder både Risa og leverandørene våre.

Lover og regler

Fordi det er rett.
Risa og leverandørene skal levere slik som standardene beskriver. Vi følger nøye prosedyrer og retningslinjer, lover og forskrifter. Å følge lover og regler er Ekta vare. Det gjelder også den som er Ekta leverandør.

Etikk og moral

Du på ditt beste.
Det handler om verdier.
Om å gjøre det som er riktig.

Det handler om lover og regler, men også om magefølelse og samvittighet.

Det handler om deg – om å være deg selv på ditt beste.
Om å være lojal til deg selv og de andre – til oss.

Etikk betyr å tenke seg om. Moral er det vi faktisk gjør. Resultatet blir tillit, godt samarbeid og skikkelige leveranser.

Det skal lønne seg.
Gode leveranser er smarte leveranser som lønner seg. For oppdragsgiver, Risa og de gode leverandørene som bidrar. Kvalitet og skikkelighet skal også lønne seg for alle de flotte menneskene som bidrar med effektivitet og god styring.

Omdømme

Oss og de andre.
Vi er en seriøs og ansvarlig bedrift. Derfor trår vi varsomt og er redelige der vi ferdes.
Svart arbeid og andre misligheter tar vi sterk avstand fra.
Alt vi gjør skal tåle offentlighetens skarpe lys.

Vi er stolte av den jobben vi gjør, og viser den fram så ofte vi kan.

Ekta vare og Ekta leverandør.

Du og det du velger

Du er den du er.
Du er det du gjør.
Du setter standard.
Din standard blir også Risa sin standard.