Utplassering

Du er her:

Er du skoleelev som søker etter utplassering innenfor et av våre fagfelt?

  • Kokk
  • Service- og administrasjon
  • IKT
  • Vei- og anlegg
  • Veidrift- og veivedlikehold
  • anleggsmaskinfører
  • Yrkessjåfør
  • Anleggsrørlegger
  • Fjell- og bergverk

Utplassering gir deg en god mulighet til å bli kjent både med ønsket fag og Risa som selskap, samtidig som vi får muligheten til å bli kjent med deg som person.

Selve ordningen gir deg anledning til å vise frem din gode arbeidsmoral og engasjement, som senere vil gi deg gode muligheter for læreplass hos oss når du er ferdig med skoletiden.

Scann QR-koden for å søke om utplassering i Risa. NB: en må være fylt 16 år for å være utplassert.

For spørsmål om utplassering, kontakt vår lærling ansvarlig Svein Arild Tandrevoll.

Lærlinger

Svein Arild Tandrevoll