Risa lavest på E134 i Ølen

Du er her:
Risa lavest på E134 i Ølen

Av fem tilbydere har Risa lavest pris på gang- og sykkelvei på E134 Ølen – Ølensvåg i Vindafjord kommune.

Prosjektet omfatter omtrent 3,3 kilometer gang- og sykkelvei mellom Ølen og Ølensvåg i Vindafjord kommune. Veien ligger på sørsiden av E134 på hele strekningen, og skal ha en normal planeringsbredde på 3,5 meter inkludert skulder.

Noen steder skal veien kombineres med adkomstvei til private eiendommer. Disse stedene er bredden økt til 4,0 meter. Anlegget ligger flere steder tett på boligeiendommer på strekningen.

Flere betongkonstruksjoner inngår i anlegget. Blant annet to underganger og ei bru. I entreprisen inngår også etablering av spillvannsanlegg for kommunen, vannledning for Ølen Vassverk og kabler for ulike etater.

Les også:

Bygg.no

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email