Tastarustå Boligfelt

Fakta

  • Tjenester: Feltutbygging | Boligfelt | VA-anlegg
  • Oppdragsgiver: Stavanger Kommune
  • Oppstart: 2007
  • Ferdig: 2015
  • Kontraktsum: ca. 100 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Prosjektet har pågått i flere etapper Risa har deltatt fra starten med grunnarbeider for utbygging av Tastarustå bydel.

Risa har hatt prosjekter for Skanska Bolig, Stavanger kommune, Tastarustå Byutvikling AS, Kruse Smith Eiendom og Lyse.

Arbeider som er utført:
VVA-anlegg, tomtearbeider, fjernvarme, gasskabler, omlegging av 600 mm vannledning og grøntanlegg.