2012 – en opptur så langt

Du er her:
2012 – en opptur så langt

Høy ordrereserve og innenfor budsjett

Med traseen i Hillevåg kollektivforbindelsen på Jåsund utvikling av boligområde på Tasta og andre prosjekter i Stavanger-regionen har Risa AS Region Nærbø signert jobber for 185 millioner kroner så langt i år.

Med høy ordrereserve og signerte kontrakter for 70 prosent av budsjett kan 2012 så langt omtales som et godt driftsår for Risa AS. Høy aktivitet i regionen generer gode og forutsigbare prosjekter. Blant de største for Risa AS Region Nærbø akkurat nå er tredje etappe av kollektivtraseen langs Hillevåg (43 millioner kroner) utbyggingen av kollektivforbindelse på Jåsund i Sola kommune (49 millioner kroner) og boligfeltet Tasta B5 (35 millioner kroner).

– Viktig med magemål
– Vi er komfortable med å være i en situasjon der vi har så stor og god ordrereserve at vi kan gi oss selv et overblikk over hvordan markedet utvikler seg. Vi er med andre ord ikke redde for at vi ikke skal få nok jobb. Det er viktig å ha magemål – og ikke ta inn mer enn vi kan håndtere samtidig som vi aldri må lene oss bakover sier Åsbjørn Skrettingland regionsleder i Risa AS.

En anerkjennelse

Jobben i Hillevåg dreier seg om tredje etappe av Hillevågsveien. Oppdraget strekker seg fra Skjeringå i Hillevåg og ut til MC Donalds på Mariero. Jobben starter i mai og planlegges ferdig i september 2013 og vil sysselsette 10 mann. Dette er et sterkt trafikkert område som gir store logistikk-utfordringer i forhold til eksiterende trafikkflyt naboer og omkringliggende næringsvirksomheter.
– Dette er en god og langsiktig jobb for oss og en anerkjennelse å bli gitt tillit til å levere et såpass krevende oppdrag sier Skrettingland.

Fra veibygging til boligutvikling

Risa AS sine oppdrag spenner fra veibygging til utvikling av boligområder. Oppdraget på Jåsund er et kollektivtiltak mellom de to største områdene på Jåsund som for Risa AS sin del starter opp nå i april og avsluttes tidlig neste år. 15 ansatte blir sysselsatt til dette prosjektet.

Tasta B for Skanska

Tasta B er en kontrakt for Skanska der oppdraget er tilrettelegging av boligområde.
– Her er det et delfelt innenfor Tasta utbyggingsområde som skal utvikles til et boligområde for blokkbebyggelse. Oppstart er tidlig januar vi sysselsetter 10 mann og jobben vil pågå i en periode på flere år. Disse prosjektene og alle forespørslene som kommer inn forteller at vi har god og riktig framdrift på 2012. For Risa AS har årets begynnelse vært en opptur avslutter Skrettingland.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email