De ansattes helse

Du er her:
De ansattes helse

Opptatt av de ansatte sin helse

Bedre helse for de ansatte forebygging av belastningsskader og tilrettelegging for å komme raskere tilbake i jobb etter sykemelding står på agendaen i det nye fraværsprosjektet som Risa AS har startet opp.

Fraværsprosjektet ble startet opp i mars og de som står bak er personalsjef Torill Sigurdsen i Risa bedriftslege Gerd Jorunn Stavnem Ørjan Lie v/ Klepp Kiropraktikk og fysioterapi. Målet er å forebygge at ansatte blir sykemeldt tilrettelegging for at sykemeldte skal komme raskere tilbake til jobb og det å begrense faren for skader.

– Men det er fortsatt lov til å være syk understreket personalsjef Torill Sigurdsen.

Forebygging
For mange av de ansatte i Risa er hardt kroppsarbeid en del av hverdagen og muskel- og skjelettplager er en hyppig årsak til sykemelding.
– Vi ønsker å fange opp problem tidlig slik at vi kan prøve å unngå flere sykemeldinger og få til en god prosess videre forklarer Ørjan Lie. Han er tilstedet på hovedkontoret til Risa på Nærbø hver onsdag hvor han tar imot Risa-ansatte til fysikalsk behandling.
– Vi i teamet jobber tett sammen for å fange opp dem som står i fare for å bli sykemeldte og for å hjelpe sykemeldte tilbake på jobb forteller Torill Sigurdsen.

Krav om tilrettelegging
Nye regler fra NAV krever tett oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging fra arbeidsgiver for å få dem raskest mulig tilbake til jobb uansett årsak til sykemeldingen.

– Det kan bety tilrettelagt utstyr mer opplæring eller nye oppgaver kanskje i en annen avdeling forklarer bedriftslege Gerd Jorunn Stavnem. Hun understreker at skjerpingen av loven stiller krav både til arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Tett oppfølging og dialog er viktige stikkord og arbeidstaker er pliktet til å oppgi hvor mye de kan klare å gjøre på jobb fortsetter hun.

Mindre sykefravær enn bransjen
Ifølge Torill Sigurdsen har Risa lavt sykefravær i forhold til bransjen ellers med en fraværsprosent som jevnt har ligget på under 3.

– I april i år endte vi på et sykefravær på 414 prosent noe som er høyt i Risa-sammenheng forteller hun. Dette er noe av grunnen til at bedriften sammen med bedriftshelsetjenesten nå tar tak. Belastnings- og slitasjeskader er den vanligste årsaken til sykefravær i Risa i tillegg til alvorlig sykdom som ikke er jobbrelatert.

– Men dette er ikke noe null-prosjekt fraværsprosjektet er et ledd i det å forebygge sykefravær slår bedriftslegen fast.

Forsikringsordning
En annen side av Risa sine rutiner i forbindelse med sykefravær er forsikringsordningen som sikrer den ansatte raskere behandling eksempelvis utredning og operasjon. – Ansatte i Risa slipper på denne måten å vente i offentlige helsekøer noe som er positivt både for arbeidstaker og arbeidsgiver forklarer Torill Sigurdsen

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email