Ny dom i Skurve-saken

Du er her:
Ny dom i Skurve-saken

Flertallet i Gulating lagmannsrett konkluderer med at Risa AS likevel hadde skyld i raset på Skurve november 2006. Dommen som kom torsdag 24. februar er motsatt av den Jæren tingrett slo fast i fjor vår.

Risa ble blankt frifunnet da saken var oppe til behandling i Jæren tingrett i fjor vår. Tingretten fastslo at byggherren Gjesdal kommune måtte ta ansvaret for raset.

Påtalemyndigheten anket dommen fra tingretten og politiadvokat Tor Arvid Bruskeland fikk medhold av Gulating. Boten ble dog noe mindre enn påstanden som lød på 14 millioner kroner.

To ville frifinne

Lagmannsretten besto av tre fagdommere og fire meddommere. Flertallet på fem fant Risa skyldig. Mindretallet konkluderte med frifinnelse i likhet med tingretten.

Flertallet har ikke festet lit til Risa sin forklaring og firmaets advokat Erling Marcelius Erstad sin påstand om at Risa kun jobbet på anvisning fra byggherren Gjesdal kommune og derfor måtte frifinnes.

I dommen heter det blant annet at Risa var fullt klar over at geoteknisk konsulent Albert Ølnes i flere omganger utarbeidet prinsippskisser for geoteknisk sikring.

Uegnet masse

Videre heter det at Risa var klar over at de stedlige masser ikke alene og i ubearbeidet form kunne benyttes dersom massespesifikasjonene i Ølnes` prinsippskisser skulle følges særlig fordi disse ikke inneholdt drenerende masser av tilstrekkelig kvalitet.

Retten skriver

«Under disse omstendigheter finner flertallet at det ikke var i overenstemmelse med forsvarlig opptreden når Risa anla skråningen ved bruk av stedlige masser uten å implementere de geotekniske prinsipper som Ølnes utarbeidet for prosjektet til tross for at man verken hadde varslet byggherren om at dette ble gjort og uten å ta opp med kommunen at det var uoverensstemmelse mellom kontrakten og Ølnes sin prinsippskisse.»

Uaktsomhet:

Risa AS er dømt etter straffelovens paragraf 151 for ved uaktsomhet å ha voldt sammstyrtning hvorved tap av menneskeliv lett kunne forårsakes og dømmes til å betale én million kroner i bot.

Eventuelle henvendelser rettes til advokat Erling Marcelius Erstad.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email