Ny drift- og vedlikeholdskontrakt for Stavanger

Du er her:
Ny drift- og vedlikeholdskontrakt for Stavanger

Mandag 9. mai signerte Risa AS ny drift- og vedlikeholdskontrakt for Stavanger. Kontrakten har en verdi på 433 millioner kroner.

Risa AS har nå ansvaret for veivedlikeholdet i kommunene Stavanger Sola Randaberg Kvitsøy Klepp Time Finnøy og deler av Sandnes Gjesdal og Hjelmeland de neste fem årene. Risa AS har allerede hatt ansvaret for denne kontrakten gjennom inneværende periode. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver med funksjonsansvar for noen av oppgavene på riksveger riks-g/s-veger fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sidearealer utstyr og installasjoner

Kontrakten gjelder for perioden 1. september 2011 til 31. august 2016.

Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av:

928644 km veg totalt

hvorav

140326 km riksveg

53612 km riks-g/s-veg

647005 km fylkesveg Rogaland

Det har vært en ufordrende periode for oss de siste 5 årene på vei kontrakten i Stavanger og vi har slitt med inntjening på lave priser. Vi mener nå at kost bilde har endret seg noe og at vi samtidig har gjort oss en god erfaring etter nåværende periode. Vi gleder oss over utfordringene som vi har fått og ser frem til 5 nye år med ”Nye” Stavanger sier Markedssjef Rune Løge

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email