For en sikrere framtid

Du er her:
For en sikrere framtid

Ved siden av veivedlikehold har fjellsikring sprengt seg fram som et satsingsområde for Risa AS. For Einar Nordbø og gjengen går det i alt fra spett til dynamitt.

Stadig dukker det opp rapporter om ras og nestenulykker rundt om på landets veier. Selv om en skulle tro at fjell og terreng er noe som står til evig tid er det ingen tvil om at fjellene lever. Isen gnager om vinteren vannet gjør sitt og en liten sprekk kan vokse med årene. Slik kan en blokk rase ut og deise i veibanen. For trafikkanten er det ikke noe annet å gjøre enn å krysse fingrene og håpe på det beste. Dette er det sikringsavdelingen jobber med å forhindre.

Hovedtyngden til Risa AS sin sikringsgjeng er på Sørlandet i Indre Ryfylke og deler av Nord–Rogaland. Et bredt nedslagsfelt. Flere i arbeidsstokken holder hus på Sørlandet og det er ikke få reisedøgn i året som skal tilbringes i hytter eller hotell nær oppdragområdet. Flere folk er nettopp hyrt inn.
– Vi har nettopp ansatt tre nye menn så nå er vi 7–10 som er å se rundt omkring på sikringsjobber sier Nordbø.
Stort behov
Det mangler ikke på arbeid framover og Risa AS skal etter Nordbøs ord være med å gi kamp om anbudene som kommer. Det forhandles og bys på kontrakter knyttet til både fjellsikring og sikringsjobber som er rettet mot kraftindustrien.

– Det er mange steder som har et behov for sikring og siden vi alt er engasjerte i veivedlikehold er det et naturlig skritt videre at vi også tilbyr sikringsjobber. Vi har mange gode folk med mye erfaring. Dette gjør at vi kan ta på oss de oppdragene som måtte komme.

At det noen ganger er nære på illustrerer en jobb avdelingen nylig hadde i Suldal.

– Vi skulle renske over en tunnel og mens vi pirket bort med et spett raste det ut 30 kubikk. Veien måtte stenges og da vi kom inn med luftputene kom det samlede tallet løse fjellmasse opp i 100 kubikk. Dette er altså på en vei som det daglig er trafikk på sier Nordbø.

Politikken avgjør
Nordbø ser ofte at det er et behov for sikring av veistrekninger men alt er selvsagt avhengig av bevilgninger fra politisk hold.
– Det er ofte slik at en tar tak i ting når det raser i stedet for at en ligger i forkant.

Bransjen er fortsatt preget av at utstyret er det gode gamle spettet og borene har heller ikke utviklet seg markant de siste årene. Men Nordbø rekner med at det er ting på trappene som en lift som kan gå 60 meter høyt og 30 meter sideveis. Kanskje kan dette også være med å øke interessen for feltet i den yngre garde.

– Vi prøver å rekruttere de yngre ved å gå inn på skoler men det er ikke enkelt når de fleste vil sitte i en gravemaskin. Skal en virkelig ha en utfordring i anleggbransjen er fjell noe av det mest spennende. Ingen dager er like og det er heller ikke til å stikke under en stol at betalinga er bedre sier Nordbø.

Likevel slår Nordbø i bordet med en god gjeng med mye erfarne folk. Det skal sikres flere plasser i løpet av sommeren og høsten. Selv om det meste av arbeidet naturlig nok foregår i indre strøk kan en også se spor etter dem i den flate topografien på Nord-Jæren.

– Her på Solasplitten har vi sikret det som skal bli en kulvert slik at man kan arbeide trygt sier Nordbø.
Med nettet hengende langs fjellsiden tygger gravemaskinene seg framover og broer blir støpt. Sikringsgjengen leverer altså fjellstødig HMS på byggeplassene i tillegg til å temme de levende fjellene rundt om i landet.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email