Forbedringsgruppe med positiv gjenklang

Du er her:
Forbedringsgruppe med positiv gjenklang

Risa har organisert forbedringsgruppe bestående av representanter fra de ulike faggruppene i selskapet. Målet er innlysende nok å bli bedre.

– For at dette skal få best mulig effekt er det ikke nok med at administrasjonen tar i et tak. Forbedringsprosessen må være forankret i alle ledd sier regionsleder Åsbørn Skrettingland i Risa AS.

Forbedringsgruppa er som navnet tilsier en gruppe nedsatt for å identifisere planlegge og sette ut i livet tiltak for å gjøre Risa AS enda bedre.

Som regionsleder har Åsbjørn Skrettingland deltatt i et fora og kommet med innspill samtidig som han skal bidra til den praktiske gjennomføringen. Prosjektet har siden oppstarten tidligere i august høstet lovord og skapt positiv gjenklang i bedriften.

Tre hovedområder
Utfallet av det arbeidet som er gjort hittil er at forbedringsgruppa skal jobbe med tre hovedområder:
– Plan og planlegging
– Kommunikasjon og informasjon
– Kvalitet i alle ledd
Hvorfor trenger dere forbedringsgruppe?

Alltid rom for forbedringer
– Først og fremst fordi at det kontinuerlig er rom for forbedringer. I tillegg er vi som bedrift veldig åpne for at vi kan strekke oss enda lengre for å gjøre en enda bedre jobb. Men det er klart at for at prosjektet skal få best mulig effekt må det være forankret i alle ledd – fra topp til tå. Det er ikke nok at det bare at det bare er administrasjonen sine utfordringer. Skal vi skape forbedringer må vi skape motivasjon og samhold hos alle slår Skrettingland fast.

Bredden av folka
– Det er helt avgjørende at tiltaket blir imøtekommet av hele bredden av folka hvis ikke er det ikke liv laga. Man får ikke med seg alle problemstillingene og i stedet for entusiasme så møter man motstand sier han.
– Man må ha felles definerte mål og være sammen om forbedringsprosessen legger han til.

Spennende prosjekt positivt fokus
Utgangspunktet for opprettelsen av en forbedringsgruppe er at vi fikk inn flere forbedringsforslag fra ansatte sier personalsjef Torill Sigurdsen og utdyper:

– Det viser seg at vi har flere områder som vi kan bli bedre på. Vi satte derfor i gang med å sette sammen grupper fra alle disiplinene i selskapet og fikk kartlagt områder som skal forbedres og tiltak som skal igangsettes. Vi har hatt flere møter i løpet av høsten og det blir nye samlinger i desember. Vi opplever dette som et spennende prosjekt med et svært positivt fokus sier Sigurdsen.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email