Forbedringsgrupper

Du er her:
Forbedringsgrupper

Forbedringsgruppene er en suksess

For litt over et år siden dannet Risa as en forbedringsgruppe for anlegg. Erfaringene var så gode at det nå også er opprettet en forbedringsgruppe for vei og vedlikehold.

– Vi ønsker at de ansatte skal ville gjøre jobben sin og ikke føle at det er noe de må gjøre. De ansatte skal være medskapende og aktivt være med på å påvirke arbeidsdagen sin sier administrerende direktør Trond V. Tvedt. Han er overbevist om at kompetansen sitter ute på anleggene/prosjektene og at det er de som jobber der ute som faktisk vet best hvordan ting kan gjøres på en best mulig måte.

Suksess
Bakgrunnen for å danne en forbedringsgruppe for anlegg i 2011 var stadige forslag til forbedringer på ulike felter fra de ansatte. Det ble derfor satt sammen grupper med folk fra alle faggruppene i Risa as og gjort et kartleggingsarbeid for å identifisere forbedringsområder og tiltak som skulle iverksettes.

– Vi har hatt fokus på planlegging og har positive erfaringer fra gruppa. Vi ser en klar trend når det gjelder ulike prosjekter at vi er blitt flinkere til å planlegge og til å involvere alle i prosjektet. Dette har for mange vært et savn tidligere sier avtroppende regionsleder Åsbjørn Skrettingland. Erfaringene fra forbedringsgruppa er bare positive og det er dette Risa nå bygger videre på når en ny forbedringsgruppe for vei og vedlikehold er opprettet.

Møter tre ganger i året
Forbedringsgruppene skal møtes tre ganger årlig og det vil stadig oppstå nye fokusområder.

– Erfaringen fra den gruppa vi allerede har hatt et år er veldig gode. Her har vi blant annet hatt fokus på planlegging samarbeid med eksterne kontroll på timeføring og arbeidstøy forteller personalsjef Torill Sigurdsen. De forholdene som forbedringsgruppene ser behov for å ha fokus på blir tatt opp på flere plan i bedriften og målet er å oppnå faktiske forbedringer ute i feltet som vil gagne alle.

– Tilbakemeldingene fra gruppene så langt er veldig gode og referater fra møtene legges på intranettet slik at alle kan holde seg orienterte om hva som skjer sier personalsjefen.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email