Full frifinnelse for Risa AS

Du er her:
Full frifinnelse for Risa AS

Jæren tingrett har i dag frifunnet Risa AS for alt ansvar i forbindelse med Skurve-ulykken i 2006. Rogaland Politidistrikt hadde stevnet Risa AS for overtredelse av straffeloven paragraf 151 for ved uaktsomhet å ha voldt sammenstyrtning hvorav tap av menneskeliv kunne forårsakes. Jæren tingrett frikjente Risa AS på alle punkt.

– Dette var en stor seier for oss. Vi har følt oss forhåndsdømt av mediene men denne dommen viser at vi ikke kan klandres for det som skjedde. Det var godt å få bekreftet at vi utførte jobben etter de prosedyrer og arbeidsinstrukser vi hadde. Også for de ansatte som har følt denne saken som en belastning er dette en seier sier driftssjef Øyvind Langemyr. Også advokat Erling Erstad synes dommen var riktig.

– Dette var en dom som forventet. Vi har hele tiden ment at Risa AS ikke var ansvarlig for raset og da er det spesielt hyggelig å se at dommen var enstemmig sier advokat Erling Erstad som førte saken på vegne av Risa AS og Maskinentrepenørenes Forbund.

Utdrag fra dommen:
”Skal Risa AS kunne dømmes i samsvar med tiltalen gjelder de strenge strafferettslige beviskrav som fordrer at retten finner det hevet over rimelig tvil at Risa AS har handlet i strid med kravet til forsvarlig opptreden og kan bebreides at så ikke skjedde. Slik ansvarsforholdene var og med manglende klare angivelser fra byggherre/prosjektledelse også etter at det mindre raset gikk i september kan retten vanskelig finne dette strenge beviskravet oppfylt. Det følger av dette at retten heller ikke finner det tilstrekkelig bevist at Risa AS på straffbart uaktsomt vis har sviktet sin kontrolloppgave i forbindelse med å kontrollere at arbeidet ble som prosjektert.
Risa AS blir etter dette å frifinne.
Dommen er enstemmig.”

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email