Fylkeskommunen tapte mot Risa, men anker dommen

Du er her:
Fylkeskommunen tapte mot Risa, men anker dommen

PENGESLUK?: Haugalandspakken risikerer å tape flere titalls millioner kroner på tvisten mellom Risa og Rogaland fylkeskommune. Bildet er hentet fra bompengeprosjektet Kvala – Fagerheim, der Risa gjorde jobben. F.v. prosjektleder i Risa Ove Totlandsmo, Vegvesenets prosjektleder Einar Færaas og Vegvesenets byggeleder Geir Egil Mortveit. Foto: Harald Nordbakken

Av Espen Løvvik

Publisert:16. september 2020, kl. 19:43

Mens det jobbes mot rundt 100 millioner kroner i Karmsundgata-prosjektet, kan Haugalandspakken potensielt ende opp med å måtte betale 50 millioner kroner i erstatning til Risa.

HAUGESUND: I august kom dommen. Rogaland fylkeskommune tapte rettssaken mot Risa. Stavanger tingrett fastslo at det var feil å avvise kontrakten som Risa AS først ble tildelt. Tingretten mente også at det var feil å avlyse konkurransen om å bygge Karmsundgata Sør.

Rogaland fylkeskommune ble dømt til å betale saksomkostninger til Risa AS, på rundt 30.000 kroner.

Les også: Tapte mot Risa i retten. Regningen betales med våre bompenger.

Mener tingretten tar feil

Fristen for å anke dommen i tingretten gikk ut mandag denne uken. Fylkeskommunen har nå anket saken.

– Vi har vurdert dommen, og mener at rettsanveldelsen og faktum tingretten har lagt til grunn er feil. Utover det ønsker vi ikke å utdype mer nå, sier seksjonssjef Ann Mari Hardeland i Rogaland fylkeskommune.

FØRSTE SPADETAK: I front ser vi Ann Mari Hardeland og Vindafjord-ordførar Ole Johan Vierdal da jobben med gang- og sykkelvei mellom Ølen og Ølensvåg startet sent i 2017. Risa AS var entreprenør. Foto: Alfred Aase

 

Tildelt kontrakt, men ble avvist senere

Det var våren 2019 entreprenørfirmaet Risa AS ble tildelt jobben med å bygge veiprosjektet Karmsundgata Sør. 386 millioner kroner var den kontrakten verdt for Risa.

En klage fra konkurrent Vassbakk & Stol førte til at Statens vegvesen valgte å avvise tilbudet. Og da det bare sto en tilbyder igjen, ble hele konkurransen avlyst.

Til lagmannsretten

Risa AS valgte å gå til sak. Mot Rogaland fylkeskommune, som har overtatt ansvaret for prosjektene i Haugalandspakken fra Vegvesenet.

– Når saken kommer til behandling i lagmannsretten, vet vi foreløpig ikke. Arbeidet med prosjektering av Karmsundgata Sør vil ikke bli berørt av dette. Det arbeidet fortsetter, sier Hardeland.

Ikke nok penger

I den pågående prosjekteringen, jobber fylkeskommunen med å kutte i prosjektet. Det er ikke satt av nok penger i Haugalandspakken til å bygge for 386 millioner. Foreløpig har fylkeskommunen laget et forslag hvor det er mulig å kutte 100 millioner kroner.

Les mer om kuttforslagene her: Kutter i begge ender og fjerner to broer

– En totalvurdering

Tilbake til tvisten mellom myndighetene og entreprenøren.

– Har dere vurdert at det kan bli enda flere utgifter til saksomkostninger, hvis dere taper? Og har dere vurdert muligheten for et eventuelt erstatningskrav fra Risa?

– Det er ikke kommet noe erstatningskrav ennå, men vi har vurdert det du spør om. Og etter en totalvurdering har vi bestemt oss for å anke, sier Hardeland.

 

– De vil ikke

Anleggsdirektør Erlend Fiskum i Risa synes det er synd at fylkeskommunen anker dommen.

– Ja, det er synd. Vi hadde håpet at de ville tildele oss kontrakten etter tapet i tingretten. Vi har gitt uttrykk for at vi ønsker å gjennomføre den opprinnelige kontrakten som lå innenfor fylkeskommunens budsjettramme. Men de ønsker ikke å gjennomføre kontrakten som tiltenkt. Fylkeskommunen kan ende opp med å måtte betale erstatning til oss, fordi det var feil å avvise Risa fra konkurransen, kommenterer Risa-direktøren.

RISA: Erlend Fiskum er anleggsdirektør for samferdsel i Risa AS. Foto: Privat

 

– 50 millioner kroner

– Kan du anslå hvor mye?

– Det er noe i jussen som heter «positiv kontraktinteresse» og «negativ kontaktinteresse». Hvis lagmannsretten opprettholder dommen fra tingretten, vil vi kunne ha krav på rundt 50 millioner kroner, dersom Risa AS blir tilkjent positiv kontraktinteresse. Alternativt vil Risa kunne krevet dekket de kostnadene vi er påført i forbindelse med tilbudsprosessen som pågikk i nærmere ett år, og beløper seg til i overkant av fem millioner kroner, forklarer Risa.

– Sliter med å forstå

Oppsummert kan Haugalandspakken, altså bompengene vi betaler, miste 50 millioner kroner. Som for eksempel tilsvarer 40 prosent av anslått sum for det planlagte veiprosjektet i Salhusvegen.

Fiskum mener det ville vært smartest av fylkeskommunen å tildele Risa kontrakten.

– Sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, sliter jeg med å forstå at de ikke gjør det. Hadde fylkeskommunen valgt å gjennomføre prosjektet med Risa i henhold til opprinnelig tilbud, ville prosjektet kunne vært utført med broer og underganger i tråd med de opprinnelige ønsker og planer, kommenterer Risa.

KUTTES: I nytt forslag fra Rogaland fylkeskommune, er sykkel- og gangbro over Storasundgata fjernet fra prosjektet. Illustrasjon: Mulitconsult

 

Kan ende opp med kontrakt uansett

Risa AS ba også om såkalt midlertidig forføyning, men der fikk ikke entreprenøren tingrettens medhold.

Det vil si at Rogaland fylkeskommune kan fortsette arbeidet med å lage et nytt konkurransegrunnlag for Karmsundgata Sør. Og skrive ny kontrakt når den tid kommer.

– Når prosjektet lyses ut på nytt, kan fylkeskommunen ende opp med å måtte gi oss jobben likevel. Vi vil helt klart være med på å kjempe om den kontrakten, fastslår Fiskum.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

I fokus nå