Ny gang- og sykkelveg Nordsjøruta

Du er her:
Ny gang- og sykkelveg Nordsjøruta

Fredag 6. januar 2017 signerte Statens vegvesen og Risa AS kontrakt for ny gang- og sykkelveg Nordsjøruta.

Prosjektet ligger i Sola kommune og har en verdi på ca. 49,8 mill.
Formålet er å forbedre fremkommeligheten for de som går og sykler ved ny gang og sykkelveg, med tilhørende kulvert under FV 510 Kleppvegen, samt rundkjøring og støyskjermer i krysset mellom Nordsjø- og Ølbergvegen.

Prosjektet starter ved Solastranden og skal knyttes til eksisterende gang- og sykkelveg. Videre følger prosjektet Nordsjøvegen til krysset med Kleppvegen. Prosjektet omfatter kryssutbedring med etablering av venstresvingfelt i krysset Kleppvegen/Gimravegen. Fra Nordsjøvegen skal det bygges gang- og sykkelveg langs Ølbergveien forbi Gardhaugveien.
For Nordsjøvegen inngår det på hele strekningen breddeutvidelse fra Solastranden til Kleppvegen.

Lagre

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email