Gyadalen

Du er her:
Gyadalen

Sikring av fylkesvei 42 i Gyadalen samarbeid

med Kruse Smith AS

Gyadalen er en totalentreprise som Risa AS utfører i arbeidsfellesskap med Kruse Smith AS. Kontraktsummen er på cirka 140 millioner kroner – hvorav Risa AS har en tredjedels andel

Oppdraget dreier seg om rassikring av fv 42 i Gyadalen i Egersund kommune. Strekningen består av 2 km vei og 1 km tunnel. Det har lenge vært ønsket å sikre den rasutsatte strekningen mellom Tonstad og Helleland hvor det for få år siden skjedde en dødsulykke med en brøytebil involvert.

Sprengning og masseforflytning

Kruse Smith skal drive tunnelen støpe portaler og lage brua. Risa skal jobbe mest med sprengning masseforflytning og anlegg av vei utenom tunnelen. Det skal blant annet tas ut 70.000 kubikk fjellmasse i dagsonen. Prosjektperioden varer til 1. oktober 2014. Bemanningen fra Risa sin side vil til enhver tid være 15 -20 mann.

Utfordrende

– En av de store utfordringene er at Gyavatnet som skal fylles med ca100 000 kubikk fjellmasse har dårlig bunn. Derfor er det viktig med gode rutiner og fokus på sikkerhet i det vi gjør sier regionsleder Leif Roger Øvrebø i Risa AS.

– Vi har et godt samarbeid med Kruse Smith på dette prosjektet dette ønsker vi å bygge videre på slår han fast.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email