HMS-boka i lommen

Du er her:
HMS-boka i lommen

I april kom det kanskje viktigste leddet i HMS-kampanjen for de ansatte i Risa AS nemlig bedriftens egen HMS-håndbok. HMS- og KS-sjef i Risa AS Guro Fykse håper de ansatte vil bruke boken aktivt gjennom arbeidsdagen sin.

24. januar klokken 07 gikk startskuddet for Risa AS sin HMS-kampanje HMS 24:7. Hver måned gjennom dette året vil de ansatte få en spesiell oppfordring om å holde oppe fokuset på HMS gjennom arbeidsdagen. Disse artiklene har til nå vært en isskrape en buff til å ha på hodet plaster til å ha på et sår og nå sist Risa AS sin egen HMS-bok. Alle ansatte skal nå ha fått boken.
– Vi har valgt å gjøre det slik at vi bruker bilder av de ansatte selv. Dermed får vi forhåpentligvis også mer oppmerksomhet rundt boken fra de ansatte. Det er alltid moro å se hvem som er med på bilder kommenterer Guro Fykse.

Tar for seg arbeidsoperasjoner
Boken er bygget opp slik at den tar for seg de vanligste arbeidsoperasjonene i Risa AS i et HMS-perspektiv. Rollene til verneombud ledere og ansatte er nærmere avklart.
– Målet er å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Vi har mange verneombud men det er også viktig at hver enkelt er sitt eget verneombud og stopper opp og tar en risikovurdering når det er behov for det. Det er viktig at alle bryr seg om kollegaene. Hvis de ser noen som er i ferd med å gjøre noe risikofylt skal de gripe inn og stoppe det. Skjer det noe uforutsett skal de skrive avviksrapport som skal bli levert til nærmeste overordnete. Den skal de få en tilbakemelding på forteller Guro Fykse.

Plass i lommen
Lederen har det overordnete ansvaret for at de ansatte er informerte om gjeldende lover og regler for alle arbeidsprosedyrer.
– Lederen skal passe på at de ansatte ikke blir utsatt for risiko gjennom en «sikkerjobb-analyse». De skal redusere farene ved jobben gjennom å informere de ansatte. De har det overordnete ansvaret for at reglene i HMS-håndboken blir fulgt. Det er også lederens ansvar å ta avviksrapporter videre i systemet forklarer Guro Fykse.

Boken er ikke større enn at den passer oppi lommen på arbeidsjakken så det er ingen grunn til ikke å ha den med seg til en hver tid.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email