Intervju med vinterkontraktør i Nordfylket – T. Halleland AS

Du er her:
Intervju med vinterkontraktør i Nordfylket – T. Halleland AS

Risa har ansvaret for totalt 8 driftskontrakter. Dette innebærer ansvar for drifting av et vegnett bestående av totalt 5313 km veg tilsvarende avstanden Lindesnes – Nordkapp via Nærbø tur-retur. Et vegnett som Risa ikke på noen som helst måte har mulighet for å drifte i egenregi særlig med tanke på vinterdrift.

Drifting av dagens driftskontrakter med ansvar for drift og vedlikehold av riks-og fylkesveger er komplekse og krever svært mye av aktuelle entreprenører. Dette betyr at det på landsbasis er relativt få entreprenører som er med i konkurransen. Derimot betyr ikke dette at lokale entreprenører i alle størrelser ikke er delaktige. Risa i likhet med alle øvrige entreprenører med ansvar for driftskontrakter er avhengig av nært samarbeid med lokale firma. Avtaler med aktuelle firma geografisk spredt i kontraktsområdet er avgjørende for gjennomføringen. For vinterdrift er momenter som nærhet og kjennskap til vegene som skal brøytes og strøs alfa og omega! I så måte har Risa avtaler med nærmere 200 forskjellige firma for gjennomføring av vinterdriften.

Ett av disse firma er T. Halleland AS med Torleiv Halleland i sjefsstolen. I forbindelse med HaugaStord-kontrakten har de ansvaret for vinterdriften av to ruter; pulsåren E39 på strekningen Aksdal i sør til Bømlafjordtunnel i nord og FV1 via «Hedningestråndå» en smal og svinget strekning som etter sigende ingen brøytesjåfører setter som sitt første ønske. Den erfarne gjengen hos Halleland er unntaket som liker denne utfordringen. Utenom dette har de en tilleggsbil i beredskap som settes inn ved snøfall.

For Risa er det trygghet å ha med seg firma og personer som har vært ute mer enn en vinternatt før. Dette er et kriterium som Halleland oppfyller med glans. Strekningene har de driftet gjennom flere epoker. Det vil si først da Statens vegvesen selv stod for driften deretter gjennom en 5-års periode sammen med Mesta og nå inne i sin tredje sesongen sammen med Risa. Kjennskap til vegene og trafikkantenes ulike forventninger mangler det ikke på. Ikke minst kjenner de på presset og stresset fra trafikkantene til og fra neste ferge. Følelsen de sitter igjen med er at trafikkantene stadig blir mer kravstore og ferdighetene på vinterføre har ikke utviklet seg i positiv retning. Det virker som om tidspresset øker og at det ikke lenger er akseptert at vinter kan innebære at det må ta noe lenger tid fra A til Å enn en fin sommerdag!

Mest lovord gis til kollegaer innen langtransport. De utmerker seg som den mest hensynsfulle. Ikke fullt så positive er tilbakemeldinger til Kystbussen. Frustrerende er det med bilister som bare MÅ forbi. Mange ganger er det slik at de i sitt stille sinn må stole på håpet om at det må godt også denne gang. Slik er ikke tilfelle alltid. Eksempler på bilister som utvilsomt overvurderer egne evner og kjører forbi for så å måtte bli reddet ut fra en havarert bil langt ute i geografien er flere. Heldigvis så langt uten at de har opplevd å måtte berge ut hardt skadde personer.

Oppfordringen til alle bilister fra Torleiv og Toralv: Vi er ute og gjør vårt beste for å legge forholdene til rette for trygg ferdsel på vegene. Vårt overordnede mål er å ikke provosere til farlige situasjoner og vi benytter enhver mulighet til å stoppe i busslommer for å slippe forbi biler.

For de tre lastebilene som står i beredskap er det sju topp motiverte sjåfører som står på vaktlistene. Torleiv som til daglig er å finne i sjefsstolen på kontoret er satt opp som bakvakt. Han er i sitt ess når han en mørk vinterkveld tar plass bak rattet i brøytebilen med kaffekoppen i midtkonsollen og radioen innstilt på P1 brøytebilsjåfør er og blir en livsstil.

Firmaet T. Halleland AS feirer i år 10-års jubileum som AS. Firmaets røtter går tilbake til 1983 da Torleiv startet og drev som personlig firma fram til 2001. Risa gratulerer med begivenheten og feiringen. Lykke til videre og ikke minst lykke til i den videre driftingen av årets vinter i nordfylket.

Fakta om firma T. Halleland AS

Stiftet: Som AS i 2001

Næring: Maskinentreprenør

Område: Haugesund og Haugalandet

Antall ansatte: 19 personer deriblant 3 lærlinger

Årsomsetning: ca 30 millioner kr

Utmerkelser: Årets MEF-lærebedrift 2010

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email