Kontrakssignering Fv 468 Tonstad – Seland bru

Du er her:
Kontrakssignering Fv 468 Tonstad – Seland bru

I dag signerte vi digital kontrakt med Agder Fylkeskommune på prosjekt Fv 468 Tonstad – Seland bru, gang- og sykkelveg.

Prosjektet starter opp i august, og vil omfatte bygging av komplett gang og sykkelveg, opparbeidelse av gang og sykkelveg til traubunn, legging av kommunale vann- og avløpsledninger samt utbedring av kurver på fylkesveg 468.

Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid.

På bildet: Prosjektsjef Mads Hompland og Prosjektutvikler Tommy Mæland (Risa)

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email