Kvalitet i felten

Du er her:
Kvalitet i felten

Når Risa AS skal skru opp kvaliteten enda noen hakk med kampanjen Kvalitet 24:7 foregår all undervisning ute i felten.

Norodd Reime med en allsidig bakgrunn innen entreprenørfaget står for undervisningen.

Startskuddet for kampanjen Kvalitet 24:7 smalt onsdag 22. april i Rongaren på Nærbø. HMS- og kvalitetssjef i Risa AS Guro Fykse lanserte da kampanjen foran ledere på alle nivå i organisasjonen. Dagen etterpå sparket hun dessuten i gang kampanjen i Haugesund og på Tonstad.

– Under disse presentasjonene viste vi programmet for kvalitetskampanjen med bilder fra alle avdelingene i bedriften. Dette gjorde vi for å understreke at kampanjen gjelder alle som jobber i Risa AS. Hovedfokus for kampanjen er likevel driften av anleggene ute. Derfor skal all undervisning foregå på anleggene forteller Guro Fykse.
Det er Norodd Reime som skal stå for den praktiske undervisningen med de ansatte. Han er innleid for å gjennomføre kampanjen i organisasjonen. Norodd Reime begynte som maskinfører og tok etter hvert fagbrev som det. Siden tok han teknisk fagskole og ingeniørutdannelse og har jobbet som anleggsleder i Vassbakk & Stol. I Risa-konsernet har han sju års erfaring som produksjonssjef i Jærbetong AS og jobber dessuten med HMS og kvalitet i Holt Risa AS. Første undervisningsdag var torsdag 7. mai i HMS-brakka ved anlegget med å opparbeide det nye byggefeltet på Kvåle.

Fem hovedområder
15 ansatte alle som er engasjert på anleggene på Kvåle og ved riksvei 505 var med på undervisningen. Det er et viktig poeng at all undervisning i denne kampanjen skal skje i arbeidstiden og ikke på ettermiddagen når folk er slitne og mindre mottakelige for teoretisk stoff.

– Dette er jo litt nytt for meg også men jeg tror dette må være veien å gå. Siden dette handler om kvaliteten på det arbeidet som blir gjort ute må vi ut og treffe de ansatte der det skjer. Dette blir en videreføring av den kompetansehevingen i Risa AS som Risa-skolen har gjort tidligere framholder Norodd Reime.
I samarbeid med anleggsledere formenn og utvalgte ressurspersoner i bedriften har prosjektledelsen i Kvalitet 24:7 delt inn fokuset mot produksjonen i fem hovedområder.

– Disse er: Planlegging tegning og tegningsforståelse stikning og nivellering legging av rør og kabler og massehåndtering og komprimering. Planlegging ligger inn under alle de andre hovedområdene. Vi kommer til å ta for oss de fire andre emnene i bestemte tidsrom utover året forklarer Guro Fykse.

Vil ha målbare resultater
Programmet begynte med tegning og tegningsforståelse i april og tar dessuten opp stikning og nivellering før sommeren. Til høsten er det legging av kabler og rør og massehåndtering samt komprimering som står på timeplanen. Det er ikke få undervisningssituasjoner Norodd Reime skal gjennomføre i løpet av kvalitetskampanjen. I løpet av dette året vil det bli arrangert flere titalls undervisningstimer med de ansatte rundt på anleggene.
– Målet med denne kampanjen er å løfte oss fra gode til enda bedre. Fra før har vi laget et bra HMS- og kvalitetsstyringssystem som gjelder alle områder av bedriften. Nå skal vi fokusere ekstra grundig på kvaliteten ute i felten. Det vil forhåpentligvis bli mulig å måle resultatene av denne kampanjen i form av reduksjon i kvalitetskostnadene. HMS-kampanjen i fjor ga konkrete resultater i skadestatistikken. I tillegg til enda flere fornøyde kunder håper vi selvsagt på at denne kampanjen skal gi målbare gevinster framholder Guro Fykse.
Kampanjen har fått navnet Kvalitet 24:7 for å indikere en videreføring av HMS 24:7 HMS-kampanjen som ble gjennomført i 2008.

 

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email