Kvinnedagen

Du er her:
Kvinnedagen

Det er mer enn 100 år siden den lange kampen for likestilling startet. Det er 50 år siden 8. mars-feiringen gradvis tok form. Generasjoners innsats har gjort oss til verdens mest likestilte land. Men alle opplever ikke likestilling – og noen bransjer er fortsatt nesten uten kvinner.

Det er heldigvis aldri for sent å bli med på den store samfunnsdugnaden for et likestilt Norge. Vi i anleggsbransjen har alt å tjene på å bidra mer. Vi står langt bak i køen, men vi ønsker å rykke kraftig fram de nestene årene. Arbeidet er i gang både i bedriftene og i næringens egen arbeidsgiverorganisasjon.

Vår bransje er en av de siste store mannsbastioner i Norge. Der det bygges veier og broer, graves grøfter, fundamenteres og klargjøres for bygg, ryddes snø eller utføres vedlikehold er det en hel hær av menn. Og nesten ingen kvinner. Mindre enn fem prosent av de som jobber ute i anleggsbransjen er kvinner. Det er et stort tap for vår bransje.

Jeg mener at flere kvinner i vår bransje vil gi oss et bedre arbeidsmiljø og det vil gjøre oss bedre! Halvparten av landets befolkning er kvinner. Vil vi ha de beste, så må vi og rekruttere blant damene!

 

Vi kan ikke lengre leve med å være en mannsnæring. Vi trenger flere anleggsarbeidere i framtiden – og vi vil doble vårt rekrutteringspotensial om vi blir et like naturlig valg for jentene som det er for guttene i dag. Skal vi få jentene med må vi tørre å snakke mer om likestilling. Og endre språk, kultur og adferd.

 

Likestilling i vår bransje betyr lik lønn for likt arbeid. Det betyr også at vi må slå ned på alle tilløp til kjønnsdiskriminering, seksuell trakassering og gammeldags «gutta-prat». Likestilling i vår bransje betyr at jentene skal føle seg velkomne, verdsatt og fri fra holdninger 8. mars og likestillingskampen gjennom generasjoner har bekjempet.

 

Vi vet at vi ikke kommer til målet uten innsats. I Risa og i flere selskaper i vår bransje har det blitt tatt mange og viktige steg i riktig retning de siste årene.

  • Vi jobber hardt helt ned mot ungdomsskolenivået for å skape interesse for anleggsbransjen. Vi forsøker å snakke like godt med de unge jentene som de unge guttene
  • Vi oppfordrer jenter til å søke seg inn på anleggsfagene i videregående skole og å ta læretid ute i våre og andres bedrifter
  • Vi legger til rette for at jentene skal ha de samme selvfølgelige godene som gutta: Det er endelig slutt på at jenter i anleggsbransjen må benytte seg av gutteklær – nå produseres det tøy til begge kjønn. Og selvfølgelig skal jentene ha egne toalett og garderober.

Vi ser at arbeidet gradvis gir resultat. I første fase har vi fått langt flere damer inn i ulike administrative lederstillinger. Og i konsernstyret har vi en nå kvinneandel på 50%. Det er en god start. Likevel er hovedmålet å få flere jenter til å ta fagbrev og jobbe som anleggsarbeidere. I løpet av de neste ti årene burde vi minimum nærme oss at ¼-del av anleggslinjene i de videregående skoler fylles av jenter.

Fordi anleggsbransjen tradisjonelt har vært svært mannsdominert, er det også i styrene stor overrepresentasjon av menn. Det er det mulig å gjøre noe med. Se til Risa – vi har nå 50% kvinner i konsernstyret! Vi mister masse kunnskap, kompetanse og energi ved å ikke ha flere damer i styrene. Derfor støtter vi også næringsministerens forslag om kjønnskvotering i aksjeselskap. Vi er også glade for at damene har etablert et sterkt og velfungerende kvinnenettverk i Maskinentreprenørens Forbund (MEF). Det vil føre til at flere gjør som oss, satser på kvinner i styrene.

Norge er et av verdens mest likestilte land. Det skal vi alle være stolte av. Men alle opplever ikke denne likestillingen som reell – og noen bransjer henger kraftig etter. La oss sørge for at anleggsbransjen samlet går i bresjen for få flere kvinner til å velge vår bransje. Våre bedrifter blir enda bedre, enda triveligere, enda sterkere og enda mer lønnsom med begge kjønn på laget.

Jeg markerer 8.mars med å gi en rose til damene i Risa. For oss er likestilling en viktig verdi og flere kvinner inn i bedriften vil kun gjøre oss bedre.

 

Bjørn Risa, daglig leder

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email