Lærlingene er fremtiden

Du er her:
Lærlingene er fremtiden

De er helt avgjørende for den framtidige rekrutteringen til selskapet og til de ulike bransjene for øvrig. Derfor har Risa et stort fokus på de unge og håpefulle lærlingene.

Risa er og har lenge vært aktive i forhold til skoler i distriktet. Flere ganger har ungdomsskole- og videregåendeelever vært på besøk hos Risa og fått informasjon om de ulike yrkesvalgene og hva arbeidslivet trenger i framtiden. Blant annet er det stor mangel på ingeniører fagutdannet annleggsarbeidere og anleggsmaskinførere. I tillegg blir arbeidslivet stadig mer krevende i forhold til dokumentasjon. Derfor kommer det til å bli stadig mer viktig å få seg en utdannelse.

12 lærlinger

Risa har 12 lærlinger innenfor følgende fag: Anleggsmaskinførerfaget vei- og anleggsfaget Fjell- og bergverksfaget og Kontor- og administrasjonsfaget. Læreløpet er over to år og hver lærling får en veileder/ formann som skal følge dem i løpet av de to årene de er i lære. Evaluering skjer hvert halvår. I tillegg er det duket til lærlingetreff en gang i året. Sist treff var i november hvor det ble arrangert busstur og besøk på de forskjellige anleggene i området. Arrangementet ble avsluttet med pizza her på huset. Risa legger også opp til temasamlinger med jevne mellomrom. Sist var det Stikning- og nivellering som stod på programmet.

Arbeidsomme og flinke lærlinger

– Risa er veldig fornøyd med lærlingene vi har de er arbeidsomme og flinke folk. I det siste har alle lærlingene som har gått opp til fagprøven bestått og alle har fått tilbud om fast ansettelse i bedriften forteller personalkonsulent Synnøve Arvesen

Hun mener ar Risa og andre aktører i næringslivet har et stort ansvar.

– Det er de unge som er framtiden. Vi må hele tiden jobbe for rekruttering til bransjen. Det handler om firmaets framtid sier hun.

Praksiskandidater

I tillegg til lærlingene har 12 ansatte tatt fagprøven som praksiskandidater. For å ta fagprøven som praksiskandidat kreves det fem års arbeidserfaring i faget pluss tverrfaglig eksamen.

– Risa ønsker at flest mulig av de ansatte skal ha fagbrevet og ønsker å legge til rette for at de som ønsker kan ta det sier Arvesen.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email