Ledersamling 13 des. 2011

Du er her:
Ledersamling 13 des. 2011

Midt inn i juleforberedelsene den 13. desember samlet Bjørn alle sine hirdmenn i «Risa-land». Ledere fra nord sør øst og vest ble i norrøn tradisjon samlet til lagting på rikets tingvoll Rongaren.

For å forsvare en slik konsentrasjon av ledelse samlet i ett rom på Nærbø måtte minst to forutsetninger ligge til grunn:’
Innkalte ledere måtte ha evnen til å delegere og sikre drift i «sine» anlegg og prosjekt også på en tingdag. Agenda for samlingen måtte være av en karakter som forsvarte at de enkelte lederne lot seg rive opp og ta den lange reisen til rikets hovedstad.

I så måte var denne tirsdagen beviset for at Risa har ledere med det rette kaliber samt en «Regjering» som evnet å gjennomføre en kvalitetssamling. Tradisjonen tro åpnet samlingen med en repetisjon av Risa sine visjoner og verdier. Denne gang var det HMSK-sjef Eirik H Rake som fikk briljere med: HMS Kundefokus Kompetanse Kvalitet Kremmerånd Åpenhet og ærlighet.

Gjennomgående tema for samlingen var Etikk og moral. Som en naturlig følge av dette tema ble det koplet på en porsjon lære om lov og rett. Få kan mer om dette tema enn advokater og da i særdeleshet Kate Hidle som gjennom 22 år har representert arbeidsgiverne som advokat i NHO. Hun evnet å rydde plass i anleggshjerner til tanker og visdom om juridiske begrep som; sedvaner styringsrett ansettelsesformer prøvetid arbeidstid og ellers lover & avtaler av et svært vidt kaliber.

Neste tema på sakskartet var at sjefen sjøl Bjørn Risa utfordret med tanker rundt etikk og moral. Oppmuntret av tidligere røykelov-minister Høybråten utfordret Bjørn til diskusjon rundt røyking og sosialer medier. Diskusjonen uteble selvsagt ikke. Til tross vidt spekter av meninger var det full enighet om konklusjonen: Røyking skal generelt ikke være til sjenanse for andre. Stikkordet for bruk av facebook og twitter er bevissthet. Generelt er enhver diskusjon og uenighet positiv i forkant. Etter at en beslutning er tatt er det en selvfølge at denne følges lojalt opp. Ledelse skjer ikke via en skjerm mer gjennom samtale.

Risa er og har vært gjennom en utfordrende fase. I så måte er det avgjørende å kartlegge begåtte feil og ikke minst fokusere på mulige forbedringer. Åsbjørn Skrettingland har ledet et Forbedringsprosjekt og presenterte funn og tiltak. Bedre planlegging var gjennomgående stikkord. Mål er videre å innarbeide mest mulig like planleggings- og rapporteringsmetoder i alle avdelinger.

Driftsjef Trond V. Tvedt fokuserte på «Utfordringer og muligheter» samt en gjennomgang av markedssituasjonen. Gledelig er det at prognoser og rapportering er bedret og blitt mer forutsigbare. Målet er å bygge en mer solid og stødig plattform som evner å stå i mot ytre påkjenninger. Fortsatt gjenstår noen tiltak men positive tendenser vises.

Tingmennene kunne etter samlingen sette seg på sine røde hester og legge på hjemvei i trygg forvissning om å møte soloppgangen og framtiden med styrket overbevisning om at etikk og moral sammen med lovverket er framtidens grunnsteiner.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email